ปณิธาน : กองคลังยึดมั่น ซื่อสัตย์ ร่วมมือบริการ สรรค์สร้างพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

แจ้งการเปลี่ยนแปลง

ระบบจ่ายตรงสำหรับบุคลากรตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 ให้ล็อกอินเข้าสู่ระบได้ที่นี่ เข้าสู่ระบบจ่ายตรงใหม่

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
แบบข้อมูลการเปิดโครงการแบบศึกษาภาคพิเศษ
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2016 เวลา 13:27 น.

 

แบบข้อมูลการเปิดโครงการแบบศึกษาภาคพิเศษ

1.แบบข้อมูลการเปิดโครงการแบบศึกษาภาคพิเศษ ...click... (กำหนดส่งวันที่ 6 มิถุนายน 2559)

2.งบทดลอง

  • แบบฟอร์มงบทดลอง ...click... (กำหนดส่งวันที่ 23 มิถุนายน 2559)
  • รายงานงบทดลอง ...click...

 

 

แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ

 
เอกสารการประเมินค่างาน
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2016 เวลา 16:09 น.

 

การประเมินค่างาน


เอกสารการประเมินค่างาน

1.บันทึกข้อความ ...click...

2.แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ ...click...

3.แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ...click...

4.แบบกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ (job description)

  • job description ประเภททั่วไป  ...click...
  • job description ประเภทผู้บริหาร ...click...
  • job description ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ...click...

กำหนดส่งภายในวันที่ 2 มิ.ย. 59


 

แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ

 
เรื่อง ขอให้หน่วยงานให้ความเห็นหรือตอบคำถามให้กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันพุธที่ 06 เมษายน 2016 เวลา 15:48 น.

 

เรื่อง ขอให้หน่วยงานให้ความเห็นหรือตอบคำถามให้กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

กองคลังจึงใคร่ขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน/โครงการฯ/โครงการศึกษาภาคพิเศษ
ให้ความเห็นหรือตอบคำถามของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามแบบฟอร์มที่แนบ และจัดส่งให้กับกองคลังภายในวันที่ 8 เมษายน 2559 เพื่อกองคลังจักได้รวบรวมและจัดส่งให้กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ 11 เมษายน 2559 ตามกำหนดของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ...อ่านรายละเอียด...

- download เอกสาร ขอให้ความเห็นหรือตอบคำถามตามจดหมายบันทึก สตง. ที่ 2/2558

 

 
การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ e-GP ระยะที่ 3 รุ่นที่ 2 วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559
วันอังคารที่ 12 มกราคม 2016 เวลา 14:07 น.

 

ให้หน่วยงานที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ e-gp ระยะที่ 3 รุ่นที่ 2 วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559 สามารถ download เอกสารเพื่อนำมาใช้งาน ณ วันที่อบรม ได้ดังนี้

1. ภาพรวม e-gp ระยะที่3 ไฟล์ pdf .ไฟล์ ppt
2. คู่มือ e-bidding กรณี วิจารณ์ ไฟล์ pdf
3. คู่มือ e-market กรณี rfq (v.2) ไฟล์ pdf
4. เอกสารเพิ่มเติม ไฟล์ pdf

 

สำหรับผู้ที่สนใจการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้   
มีที่นั่งเหลือจำนวนจำกัด  เพียง 20 ที่นั่ง   สงวนสิทธิ์ให้แก่ผู้ ที่โทรศัพท์มาสำรองที่นั่งเท่านั้น

ที่เบอร์  02- 3108053  คุณไพฑูรย์ หรือ คุณอนิศา

 

 
เอกสารประกอบการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเรื่อง "การจัดการซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีสอบราคา วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)"
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2015 เวลา 15:09 น.

 

เอกสารประกอบการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเรื่อง "การจัดการซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีสอบราคา วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (electronic market : e-market) และ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (electronic bidding : e-bidding)" วันเสาร์ที่ 19 และ วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. สามารถ download เอกสารเพื่อนำมาใช้งาน ณ วันที่อบรม ได้ดังนี้

1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไฟล์ word .ไฟล์ pdf

2. เปรียบเทียบเกณฑ์การพิจารณา ไฟล์ pdf,ไฟล์ word

3. แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (electronic market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (electronic bidding : e-bidding) ไฟล์ pptx,ไฟล์ ppt(97-2003),ไฟล์ pdf

4. การพัสดุภาครัฐ ไฟล์ pptx,ไฟล์ ppt(97-2003),ไฟล์ pdf

5. กำหนดการโครงการฝึกอบรม ไฟล์ pdf

6. โครงการฝึกอบรม ไฟล์ pdf

 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 9 จาก 16

สถิติ

สมาชิก : 5250
Content : 241
เว็บลิงก์ : 28
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 902540