วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

เข้าสู่ระบบ



จัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
ขออภัยในความไม่สะดวก
วันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2014 เวลา 08:45 น.

 

ด้วยระหว่างวันที่ 21 - 24 เมษายน 2557 โครงการฯ 3 มิติได้รับ
มอบหมายให้เป็นวิทยากรผู้ช่วยในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)” ครั้งที่ 2
โดยวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง ณ อาคาร VKB ห้อง ITSC6
จึงอาจติดต่อโครงการฯ 3 มิติ ได้ไม่ปกติในช่วงเวลาดังกล่าว

จึงใคร่ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่ด้วย

 

 
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม EGP ครั้งที่ 2
วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2014 เวลา 00:00 น.

 

รายฃื่อบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

“การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)” ครั้งที่ 2 (เน้นวิธีสอบราคา)

วันที่ 21 - 24 เมษายน 2557

>> ตรวจสอบรายชื่อที่นี่ Laughing

* ข้อมูลวันที่ 11 เมษายน 2557 เวลา 16.00 น. เต็มแล้วทุกที่นั่ง (ปิดการรับรายชื่อ) *

** ผู้เข้าอบรมจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการบรรยายมาเอง **

*** ควรอ่านคู่มือให้เข้าใจก่อนเข้าอบรม เนื่องจากต้องใช้ทักษะคอมพิวเตอร์
และหน้าจอการทำงานของระบบมีมาก ***

 


 

เอกสารประกอบการบรรยาย e-GP เพื่อใช้ในการเข้าฝึกอบรม มีดังนี้

  1. powerpoint บรรยายระบบ e-EP ระยะที่ 2 ไฟล์ .ppt
  2. คู่มือฝึกปฏิบัติวิธีตกลงราคา
  3. คู่มือฝึกปฏิบัติวิธีสอบราคา
  4. คู่มือคืนหลักประกันสัญญา/ซอง
  5. ตารางเลขที่วันที่ สำหรับใช้ฝึกปฏิบัติวิธีสอบราคา เอกสารปรับปรุงใหม่ 17 เมษายน 2557
  6. ไฟล์เอกสารราคากลางงานก่อสร้าง (เป็นเอกสาร Pdf เปล่า และ ปร.4 เพื่อใช้ในการอบรม ให้ดาวน์โหลด และextract file วางไว้ที่ desktop ในวันที่อบรม)

หรือ ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด

** เอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารเดียวกับการฝึกอบรมคร้้งที่ 1 สามารถใช้เอกสารชุดเดิมได้ **

 


 

 
ประกาศ กองคลังขอให้สาขาวิทยบริการแต่ละจังหวัด ให้ติดต่อรับใบเสร็จรับเงินประจำวัน (ม.ร.18/1)
วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2014 เวลา 11:30 น.

 

ด่วน...กองคลังขอให้สาขาวิทยบริการแต่ละจังหวัด ติดต่อรับใบเสร็จรับเงินประจำวัน (ม.ร.18/1) ได้ที่คุณศิริพร ธรรมวรางกูร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

...อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

 

 
ขออนุมัติกำหนดแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย จากรายได้ของมหาวิทยาลัยทุกประเภทที่ต้องดำเนินการตามระเบียบพัสดุ
วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2014 เวลา 10:48 น.

 

ขออนุมัติกำหนดแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัยทุกประเภทที่ต้องดำเนินการตามระเบียบพัสดุ (เพิ่มเติม)

 

หนังสือกรมบัญชีกลาง

 

 
ขอความร่วมมือหน่วยงานดำเนินการและส่งคืนใบสำคัญรับเงินหมวดค่าตอบแทน
วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2014 เวลา 11:14 น.

 

การตรวจสอบเอกสารการตั้งหนี้ประจำเดือนสิงหาคม 2553

ด่วน...กองคลังขอให้หน่วยงานดังต่อไปนี้ ดำเนินการและส่งคืนใบสำคัญรับเงินหมวดค่าตอบแทน เดือน ม.ค.57 ให้กับ คุณพรทิพย์ ตู้ทอง งานการเงิน กองคลัง ภายในวันที่ 30 เมษายน 2557

  1. กองงานวิทยาเขตบางนา
  2. คณะศึกษาศาสตร์
  3. โรงเรียนสาธิตฯ (มัธยม)

 

 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 13

สถิติ

สมาชิก : 4979
Content : 161
เว็บลิงก์ : 28
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 606923