วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือน มกราคม 2558
วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 18:07 น.

 

การจ่ายชำระค่าน้ำมัน

กองคลังขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือน มกราคม 2558 ตามเอกสารที่แนบ

โปรดชำระเงินภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
หากเกิดดอกเบี้ยหน่วยงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบ


ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน เรียงตามช่วงหมายเลขบัตร
6000 0012 0689 1009 - 6000 0012 0692 1004
6000 0012 0692 3000 - 6000 0012 0694 9005
6000 0012 0695 1001 - 6000 0012 0698 4002
6000 0012 0698 6007 - 6000 0012 0704 0002
6000 0012 0704 1000 - 6000 0012 0707 1015
6000 0012 0707 2005 - 6000 0012 0717 8000
6000 0012 0717 9008 - 6000 0012 1071 1003
6000 0012 1071 2001 - 6000 0012 2059 2005
6000 0012 2059 3003 - 6000 0012 2212 1001

 

 
ขอความร่วมมือหน่วยงานดำเนินการและส่งคืนใบสำคัญรับเงินหมวดค่าตอบแทน
วันพุธที่ 04 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 11:50 น.

 

การตรวจสอบเอกสารการตั้งหนี้ประจำเดือนสิงหาคม 2553

ด่วน...กองคลังขอให้หน่วยงานดังต่อไปนี้ ดำเนินการและส่งคืนใบสำคัญรับเงินหมวดค่าตอบแทน เดือน ธันวาคม 2557 ให้กับ คุณพรทิพย์ ตู้ทอง งานการเงิน กองคลัง ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558

 1. คณะนิติศาสตร์
 2. คณะบริหารธุรกิจ
 3. คณะมนุษยศาสตร์
 4. คณะศึกษาศาสตร์
 5. คณะวิทยาศาสตร์
 6. คณะเศรษฐศาสตร์
 7. คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 8. คณะทัศนมาตรศาสตร์
 9. กองอาคารสถานที่
 10. กองกิจการนักศึกษา
 11. โรงเรียนสาธิตฯ (ประถม)
 12. โรงเรียนสาธิตฯ (มัธยม)

 

 
การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
วันอังคารที่ 27 มกราคม 2015 เวลา 16:35 น.

 

การตรวจสอบเอกสารการตั้งหนี้ประจำเดือนสิงหาคม 2553

 

การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

 

 
ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือน ธันวาคม 2557
วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2015 เวลา 14:57 น.

 

การจ่ายชำระค่าน้ำมัน

กองคลังขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือน ธันวาคม 2557 ตามเอกสารที่แนบ

โปรดชำระเงินภายในวันที่ 25 มกราคม 2558
หากเกิดดอกเบี้ยหน่วยงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบClick ที่นี่เพื่อเปิดดูรายละเอียดการจ่ายชำระค่าน้ำมัน

ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน เรียงตามช่วงหมายเลขบัตร
6000001206891009 - 6000001206924008
6000001206925005 - 6000001206951001
6000001206952009 - 6000001206989001
6000001206993003 - 6000001207026001
6000001207027009 - 6000001207063004
6000001207064002 - 6000001207168001
6000001207169009 - 6000001208304001
6000001208305016 - 6000001213484012
6000001213485001 - 6000001222121001

 

 
ขออนุมัติกำหนดแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย จากรายได้ของมหาวิทยาลัยทุกประเภทที่ต้องดำเนินการตามระเบียบพัสดุ
วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2015 เวลา 10:11 น.

 

ขออนุมัติกำหนดแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัยทุกประเภทที่ต้องดำเนินการตามระเบียบพัสดุ (เพิ่มเติม)

 

หนังสือกรมบัญชีกลาง

 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 17

สถิติ

สมาชิก : 5080
Content : 183
เว็บลิงก์ : 28
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 705331