วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
คู่มือผู้ใช้งานสำหรับฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2016 เวลา 21:01 น.

 

คู่มือผู้ใช้งานสำหรับฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
"การใช้งานระบบบัญชี 3 มิติ Oracle E-Business Suit R12"

กองคลังขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบบัญชี 3 มิติ Oracle E-Business Suit R12" ดาวน์โหลดและจัดเตรียมคู่มือสำหรับการฝึกอบรม (เนื่องจากไม่แจกคู่มือในวันฝึกอบรม) ดังนี้

Download

  1. คู่มือฯ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง (วันที่ 1, 7 ,12 ก.ย.59) Click
  2. คู่มือฯ ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (วันที่ 2, 8, 13 ก.ย.59) Click

คู่มือที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

  1. คู่มือฯ ระบบระบบสินทรัพย์ถาวร (วันที่ 5, 9 ,14 ก.ย.59)
  2. คู่มือฯ ระบบบัญชีลูกหนี้ (วันที่ 15 ก.ย.59)
  3. คู่มือฯ ระบบบัญชีแยกประเภท (วันที่ 16 ก.ย.59)
  4. คู่มือฯ ระบบเช็คและการจัดการเงินสด (วันที่ 17 ก.ย.59)
  5. คู่มือฯ สำหรับโครงการศึกษาภาคพิเศษ ทุกระบบ (วันที่ 20-27 ก.ย.59)

 

 
ขอให้ส่งรายชื่อบุคลากรเพื่อเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบบัญชี 3 มิติ Oracle E-Business Suit R12"
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2016 เวลา 15:27 น.

 

ขอให้ส่งรายชื่อบุคลากรเพื่อเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
"การใช้งานระบบบัญชี 3 มิติ Oracle E-Business Suit R12"

กองคลังขอให้ทุกหน่วยงานรวมถึงโครงการศึกษาภาคพิเศษ ส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบบัญชี 3 มิติ Oracle E-Business Suit R12" ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ITSC6 อาคารเวียงคำ ชั้น 2 โดยส่งรายชื่อตามแบบฟอร์มให้กับกองคลังภายในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559

Download
1. บันทึกข้อความและโครงการฯ คลิก
2. โครงการอบรม "การใช้งานระบบบัญชี 3 มิติ Oracle E-Business Suit R12" สำหรับหน่วยงานส่วนกลาง คลิก download

3. โครงการอบรม "การใช้งานระบบบัญชี 3 มิติ Oracle E-Business Suit R12" สำหรับสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ คลิก download
4. โครงการอบรม "การใช้งานระบบบัญชี 3 มิติ Oracle E-Business Suit R12" ระบบบัญชีลูกหนี้ สำหรับหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัย คลิก download

5. โครงการอบรม "การใช้งานระบบบัญชี 3 มิติ Oracle E-Business Suit R12" สำหรับโครงการศึกษาภาคพิเศษ คลิก download


 

 
ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือน กรกฏาคม 2559
วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2016 เวลา 11:22 น.

 

การจ่ายชำระค่าน้ำมัน

กองคลัง ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ตามเอกสารที่แนบ

โปรดชำระเงินภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2559
หากเกิดดอกเบี้ยหน่วยงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบ


ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน เรียงตามช่วงหมายเลขบัตร
6000-0012-0689-2007 - 6000-0012-0698-6007,
6000-0012-0698-8003 - 6000-0012-0708-0008 ,
6000-0012-0708-1006 - 6000-0012-1349-2007,
6000-0012-2058-8011 - 6000-0012-2931-1001

 

 
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร กองคลัง รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ 2559
วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2016 เวลา 11:45 น.

 

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร กองคลัง รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 (วันที่ 1 เมษายน 2559 - 30 กันยายน 2559)

1. ข้าราชการและบุคลากรที่มีชื่อตำแหน่งเหมือนข้าราชการ (ลูกจ้างงบรายได้ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว)

  • แบบ ป.มร.1 (กองคลัง) Click
  • แบบ ป.มร.2 (กองคลัง) Click
  • แบบ ป.มร.3 (กองคลัง) Click

2. ลูกจ้างประจำและบุคลากรที่มีชื่อตำแหน่งเหมือนลูกจ้างประจำ [ลูกจ้างงบรายได้ (ลักษณะลูกจ้างประจำ) และลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว (ลักษณะลูกจ้างประจำ)]

 

 
โครงการ "ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร รวมใจกองคลังมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559"
วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2016 เวลา 10:47 น.

 

โครงการ ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร รวมใจกองคลังมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559

กำหนดการ โครงการ "ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร รวมใจกองคลังมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559"
วันที่ 6 กันยายน 2559 เวลา 10.30 - 15.30 น.
ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันดร์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
...อ่านรายละเอียด...

 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 17

สถิติ

สมาชิก : 5207
Content : 192
เว็บลิงก์ : 28
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 807087