ปณิธาน : กองคลังยึดมั่น ซื่อสัตย์ ร่วมมือบริการ สรรค์สร้างพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
วันอังคารที่ 27 มกราคม 2015 เวลา 16:35 น.

 

การตรวจสอบเอกสารการตั้งหนี้ประจำเดือนสิงหาคม 2553

 

การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

 

 
กองคลังสัมมนาทางวิชาการ วันที่ 6 ก.พ.58
วันอังคารที่ 27 มกราคม 2015 เวลา 10:31 น.

 

ประกาศ กองคลังจัดอบรมสัมมนาทางวิชาการในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558

เนื่องจากได้จัดให้มีการฝึกอบรมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบการเงิน งบประมาณ พัสดุ และการบัญชี ภาครัฐของกองคลัง สธก."

ทั้งนี้ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

หมายเหตุ เปิดให้บริการเฉพาะเคาท์เตอร์รับชำระเงิน บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดีเท่านั้น

 

 
ขอให้ชี้แจงบัญชีเงินฝากธนาคารที่ไม่ได้บันทึกในระบบบัญชี 3 มิติ
วันอังคารที่ 20 มกราคม 2015 เวลา 09:46 น.

 

ขอให้ชี้แจงบัญชีเงินฝากธนาคารที่ไม่ได้บันทึกในระบบบัญชี 3 มิติ

เพื่อประกอบการตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยรามคำแหง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจึงขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานของท่าน (อาทิเช่น บัญชีเงินรับฝากหรือบัญชีเงินรองจ่าย เป็นต้น) โดยแนบเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้

  1. สำเนาสมุดเงินฝากธนาคารด้านปกหน้าและหน้าที่ปรากฏยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
  2. สำเนาหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร
  3. กรอกข้อมูลตามรูปแบบเอกสารที่แนบ Download

และโปรดจัดส่งเอกสารให้กับกองคลังเพื่อรวบรวมเสนอต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบภายในวันที่ 21 มกราคม 2558 พร้อมจัดส่งไฟล์ข้อมูลจำนวน 1 ชุดที่ E-Mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ดาวน์โหลด

  • บันทึกข้อความและหนังสือของ สตง. Download
  • ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม Download
  • แบบฟอร์ม Download

 

 
ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือน ธันวาคม 2558
วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2015 เวลา 14:57 น.

 

การจ่ายชำระค่าน้ำมัน

กองคลังขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือน ธันวาคม 2558 ตามเอกสารที่แนบ

โปรดชำระเงินภายในวันที่ 25 มกราคม 2558
หากเกิดดอกเบี้ยหน่วยงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบClick ที่นี่เพื่อเปิดดูรายละเอียดการจ่ายชำระค่าน้ำมัน

ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน เรียงตามช่วงหมายเลขบัตร
6000001206891009 - 6000001206924008
6000001206925005 - 6000001206951001
6000001206952009 - 6000001206989001
6000001206993003 - 6000001207026001
6000001207027009 - 6000001207063004
6000001207064002 - 6000001207168001
6000001207169009 - 6000001208304001
6000001208305016 - 6000001213484012
6000001213485001 - 6000001222121001

 

 
ขออนุมัติกำหนดแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย จากรายได้ของมหาวิทยาลัยทุกประเภทที่ต้องดำเนินการตามระเบียบพัสดุ
วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2015 เวลา 10:11 น.

 

ขออนุมัติกำหนดแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัยทุกประเภทที่ต้องดำเนินการตามระเบียบพัสดุ (เพิ่มเติม)

 

หนังสือกรมบัญชีกลาง

 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 17

สถิติ

สมาชิก : 5070
Content : 184
เว็บลิงก์ : 28
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 696322