ปรัชญา : บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล

แจ้งการเปลี่ยนแปลง

ระบบจ่ายตรงสำหรับบุคลากรตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 ให้ล็อกอินเข้าสู่ระบได้ที่นี่ เข้าสู่ระบบจ่ายตรงใหม่

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบุคลากร ในระบบการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างรอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2560)
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2017 เวลา 09:24 น.

 

ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบุคลากร
ในระบบการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างรอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2560)

เพื่อให้การดำเนินการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างในรอบการประเมินระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ของบุคลากรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองคลังจึงขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการในระบบการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างของมหาวิทยาลัยและระบบประกันสังคม ดังนี้
1. ตรวจสอบ ยืนยัน หรือขอแก้ไขความถูกต้องของข้อมูลในระบบ
2. ขอโอนย้ายรายชื่อบุคลากรที่มีคำสั่งให้ไปช่วยราชการยังหน่วยงานอื่น
3. แจ้งบุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม http://www.sso.go.th พร้อมรับรองความถูกต้องหรือแจ้งข้อมูลผิดพลาด (ถ้ามี)
4. ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ระหว่างวันที่ 25 - 29 กันยายน 2560...อ่านต่อ (บันทึกข้อความ ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบุคลากร)

  • บันทึกข้อความ ขออนุมัติกำหนดปฏิทินการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างสำหรับบุคลากร รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560  (วันที่ 1 ตุลาคม 2560)
  • ปฏิทิน 1 ปฏิทินการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างบุคลากร รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2560) สำหรับข้าราชการและบุคลากรที่มีชื่อตำแหน่งเหมือนกับข้าราชการ
  • ปฏิทิน 2 ปฏิทินการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างบุคลากร รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2560) สำหรับลูกจ้างประจำ และบุคลากรที่มีชื่อตำแหน่งเหมือนลูกจ้างประจำ

 

 
ปฎิทินการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2561
วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2017 เวลา 19:46 น.

 

ปฏิทินการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2561

กองคลังได้กำหนดปฏิทินและวิธีการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ และงบประมาณกิจกรรม นศ.ประจำปี 2561  รายละเอียด click

 

 
แจ้งการปิดระบบบัญชี 3 มิติ (โครงการศึกษาภาคพิเศษ R11) เพื่อปรับปรุงระบบ
วันศุกร์ที่ 08 กันยายน 2017 เวลา 00:00 น.

 

แจ้งการปิดระบบบัญชี 3 มิติ (โครงการศึกษาภาคพิเศษ R11) เพื่อปรับปรุงระบบ

กองคลังและสถาบันคอมพิวเตอร์ของแจ้งการปิดระบบบัญชี 3 มิติ (โครงการศึกษาภาคพิเศษ R11) ใน วันที่ 8 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป เพื่อปรับปรุงระบบ เป็นผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวผู้ใช้งานจะไม่สามารถเข้าใช้งานระบบบัญชี 3 มิติ (โครงการศึกษาภาคพิเศษ R11) รวมไปถึงไม่สามารถตรวจสอบการโอนเงินผ่านเว็บไซต์ของกองคลังได้

ทั้งนี้กองคลังและสถาบันคอมพิวเตอร์ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

 
ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือนสิงหาคม2560
วันศุกร์ที่ 08 กันยายน 2017 เวลา 07:06 น.

 

การจ่ายชำระค่าน้ำมัน

กองคลัง ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ตามเอกสารที่แนบ

โปรดชำระเงินภายในวันที่ 25 กันยายน 2560
หากเกิดดอกเบี้ยหน่วยงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบ


ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน เรียงตามช่วงหมายเลขบัตร
6000-0012-0689-4003 - 6000-0012-0698-9001,
6000-0012-0699-3003 - 6000-0012-0718-0006,
6000-0012-0718-1004 - 6000-0012-2211-7009,
6000-0012-2211-8007 - 6000-0012-3728-2004

 

 
ประกาศ เรื่อง ขอให้โครงการศึกษาภาคพิเศษตรวจสอบความถูกต้องของรายงานทางการเงิน (งบทดลอง)
วันพฤหัสบดีที่ 07 กันยายน 2017 เวลา 13:48 น.

 

ประกาศ เรื่อง ขอให้โครงการศึกษาภาคพิเศษตรวจสอบความถูกต้องของรายงานทางการเงิน (งบทดลอง)...Click อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

ตัวอย่าง งบทดลอง ...Click อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

 

 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 18

สถิติ

สมาชิก : 5230
Content : 245
เว็บลิงก์ : 28
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 892689