วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
กำหนดการเปิดระบบบันทึกผลการปฏิบัติราชการฯ สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ
วันพุธที่ 01 กรกฏาคม 2015 เวลา 00:00 น.

 

กำหนดการเปิดระบบบันทึกผลการปฏิบัติราชการฯ
รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ 2558 
สำหรับสำหรับลูกจ้างงบรายได้ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว 
วันที่ 1 - 5 กรกฎาคม 2558

กองคลังขอให้ทุกหน่วยงานบันทึกข้อมูลในระบบให้แล้วเสร็จและขอได้โปรดจัดส่งผลการบันทึกผลการปฏิบัติราชการจากระบบให้กับกองคลังและกองการเจ้าหน้าที่ภายในวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 เพื่อดำเนินการตรวจสอบ และจัดทำคำสั่งและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคมต่อไป

แบบฟอร์มสำหรับแนบประกอบการบันทึกผลการปฏิบัติราชการเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ของกองคลัง

ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานระบบบันทึกผลประเมิน ได้ที่นี่

 

 
ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือน พฤษภาคม 2558
วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2015 เวลา 14:06 น.

 

การจ่ายชำระค่าน้ำมัน

กองคลัง ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 ตามเอกสารที่แนบ

โปรดชำระเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2558
หากเกิดดอกเบี้ยหน่วยงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบ


ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน เรียงตามช่วงหมายเลขบัตร
6000 0012 0689 1009 - 6000 0012 0629 8009 ,
6000 0012 0693 1003 - 6000 0012 0696 3006 ,
6000 0012 0696 4004 - 6000 0012 0699 8010,
6000 0012 0699 9018 - 6000 0012 0703 3007 ,
6000 0012 0703 5002 - 6000 0012 0706 4002 ,
6000 0012 0706 5009 - 6000 0012 0716 6005 ,
6000 0012 0716 7003 - 6000 0012 0830 5016 ,
6000 0012 0830 6006 - 6000 0012 1348 6009 ,
6000 0012 1348 7007 - 6000 0012 2212 0003,

 

 
ประมวลภาพกิจกรรม กองคลังร่วมปลูกป่าชายเลน 2558
วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2015 เวลา 23:26 น.

 

ประมวลภาพกิจกรรม
กองคลังร่วมปลูกป่าชายเลน ณ อ่าวทุ่งโปรง กองพันลาดตะเวน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2558


คลิกที่ภาพเพื่อเข้าชมได้ทาง Facebook กองคลัง

 

 
ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือน เมษายน 2558
วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2015 เวลา 11:51 น.

 

การจ่ายชำระค่าน้ำมัน

กองคลัง ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือน เมษายน 2558 ตามเอกสารที่แนบ

โปรดชำระเงินภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558
หากเกิดดอกเบี้ยหน่วยงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบ


ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน เรียงตามช่วงหมายเลขบัตร
6000 0012 0689 1009 - 6000 0012 0629 8009 ,
6000 0012 0693 1003 - 6000 0012 0696 3006 ,
6000 0012 0696 4004 - 6000 0012 0699 8010,
6000 0012 0699 9018 - 6000 0012 0703 3007 ,
6000 0012 0703 5002 - 6000 0012 0706 4002 ,
6000 0012 0706 5009 - 6000 0012 0716 6005 ,
6000 0012 0716 7003 - 6000 0012 0830 5016 ,
6000 0012 0830 6006 - 6000 0012 1348 6009 ,
6000 0012 1348 7007 - 6000 0012 2212 0003,
6000 0012 2212 1001 - 6000 0012 2647 4000

 

 
ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือน มีนาคม 2558
วันพฤหัสบดีที่ 09 เมษายน 2015 เวลา 10:30 น.

 

การจ่ายชำระค่าน้ำมัน

กองคลัง ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือน มีนาคม 2558 ตามเอกสารที่แนบ

โปรดชำระเงินภายในวันที่ 27 เมษายน 2558
หากเกิดดอกเบี้ยหน่วยงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบ


ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน เรียงตามช่วงหมายเลขบัตร
6000 0012 0689 1009 - 6000 0012 0629 3000 ,
6000 0012 0692 4008 - 6000 0012 0695 3007 ,
6000 0012 0695 4005 - 6000 0012 0698 6007,
6000 0012 0698 8003 - 6000 0012 0702 4006 ,
6000 0012 0702 5003 - 6000 0012 0705 1009 ,
6000 0012 0705 2007 - 6000 0012 0707 5008 ,
6000 0012 0707 6006 - 6000 0012 0718 3000 ,
6000 0012 0718 4008 - 6000 0012 1071 2001 ,
6000 0012 1071 3017 - 6000 0012 2059 3003,
6000 0012 2059 4001 - 6000 0012 2647 4000

 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 19

สถิติ

สมาชิก : 5121
Content : 196
เว็บลิงก์ : 28
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 737653