งบทดลอง งบแผ่นดิน งบรายได้มหาวิทยาลัยและงบรายได้จากหน่วยงานในกำกับ โครงการศึกษาภาคพิเศษ กุมภาพันธ์ 2560 พิมพ์
วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2017 เวลา 10:06 น.

 

 

  1. รายงานงบทดลอง งบแผ่นดิน ระบบ GFMIS
    เดือน กุมภาพันธ์ 2560(งวด5) ...Click...

  2. เงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้มหาวิทยาลัยและเงินรายได้จากหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัย
    เดือน กุมภาพันธ์ 2560 ...Click...

  3. โครงการศึกษาภาคพิเศษ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง (เฉพาะส่วนของโรงพิมพ์) และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เฉพาะศูนย์ผลิตน้ำดื่มศิลา)
    เดือน กุมภาพันธ์ 2560 ...Click...