ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือนมิถุนายน 2560 พิมพ์
วันจันทร์ที่ 31 กรกฏาคม 2017 เวลา 10:20 น.

 

การจ่ายชำระค่าน้ำมัน

กองคลัง ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ตามเอกสารที่แนบ

โปรดชำระเงินภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560
หากเกิดดอกเบี้ยหน่วยงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบ


ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน เรียงตามช่วงหมายเลขบัตร
6000-0012-0689-2007 - 6000-0012-0698-6007,
6000-0012-0698-8003 - 6000-0012-0717-8000,
6000-0012-0717-9008 - 6000-0012-2211-6001,
6000-0012-2211-7009 - 6000-0012-3358-9006