แจ้งปิดระบบบัญชี 3 มิติ พิมพ์
วันอังคารที่ 15 กันยายน 2009 เวลา 16:03 น.

เวลา 18.00 น. โครงการบัญชี 3 มิติ จำต้องปิดระบบบัญชี 3 มิติ เพื่อทำการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ขอให้ผู้ใช้ระบบออกจากระบบในเวลาดังกล่าว จึงขออภัยมา ณ.ที่นี้ด้วย.