วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

แจ้งการเปลี่ยนแปลง

ระบบจ่ายตรงสำหรับบุคลากรตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 ให้ล็อกอินเข้าสู่ระบได้ที่นี่ เข้าสู่ระบบจ่ายตรงใหม่

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
สืบค้นซัพพลายเออร์

เพื่อสืบค้นรหัสซัพพลายเออร์ (บริษัท/ห้างร้าน/ร้านค้า,หน่วยงาน,บุคลากรภายในและภายนอก)

ค้นหา :
โปรดรอสักครู่ ...