ปณิธาน : กองคลังยึดมั่น ซื่อสัตย์ ร่วมมือบริการ สรรค์สร้างพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

แจ้งการเปลี่ยนแปลง

ระบบจ่ายตรงสำหรับบุคลากรตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 ให้ล็อกอินเข้าสู่ระบได้ที่นี่ เข้าสู่ระบบจ่ายตรงใหม่

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
ขอให้บันทึกข้อมูลในระบบการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2017 เวลา 09:07 น.

 

ขอให้บันทึกข้อมูลในระบบการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง
รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2560)

ด้วยฝ่ายบริหารได้มอบหมายให้กองคลังและกองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งหรือระดับตำแหน่งที่ดำรงอยู่ ตามกฎ ก.พ.อ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กองคลังจึงขอเปิดระบบเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างรอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 24 - 31 ตุลาคม 2560 แก่บุคลากรในแต่ละกลุ่มดังนี้

  1. ข้าราชพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
  2. ลูกจ้างงบรายได้
  3. พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้
  4. ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว
  5. พนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ (ลักษณะลูกจ้างประจำ)

และขอให้ทุกหน่วยงานบันทึกข้อมูลในระบบการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างของมหาวิทยาลัย (www.fis.ru.ac.th) ให้แล้วเสร็จ ตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าวด้วย โดยสามารถใช้รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านเดิมที่ได้ใช้งานในการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างรอบครั้งก่อน ... อ่าน บันทึกข้อความ

 

 
ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
วันศุกร์ที่ 08 กันยายน 2017 เวลา 06:55 น.

 

การจ่ายชำระค่าน้ำมัน

กองคลัง ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ตามเอกสารที่แนบ

โปรดชำระเงินภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2560
หากเกิดดอกเบี้ยหน่วยงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบ


ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน เรียงตามช่วงหมายเลขบัตร
6000-0012-0689-2007 - 6000-0012-0699-4001,
6000-0012-0699-5008 - 6000-0012-0718-2002,
6000-0012-0718-3000 - 6000-0012-2212-0003,
6000-0012-2212-1001 - 6000-0012-3600-2007

 

 
ประกาศ เรื่อง ขอให้โครงการศึกษาภาคพิเศษตรวจสอบความถูกต้องของรายงานทางการเงิน (งบทดลอง)
วันพฤหัสบดีที่ 07 กันยายน 2017 เวลา 13:48 น.

 

ประกาศ เรื่อง ขอให้โครงการศึกษาภาคพิเศษตรวจสอบความถูกต้องของรายงานทางการเงิน (งบทดลอง)...Click อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

ตัวอย่าง งบทดลอง ...Click อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

 

 

 
ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือนสิงหาคม2560
วันศุกร์ที่ 08 กันยายน 2017 เวลา 07:06 น.

 

การจ่ายชำระค่าน้ำมัน

กองคลัง ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ตามเอกสารที่แนบ

โปรดชำระเงินภายในวันที่ 25 กันยายน 2560
หากเกิดดอกเบี้ยหน่วยงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบ


ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน เรียงตามช่วงหมายเลขบัตร
6000-0012-0689-4003 - 6000-0012-0698-9001,
6000-0012-0699-3003 - 6000-0012-0718-0006,
6000-0012-0718-1004 - 6000-0012-2211-7009,
6000-0012-2211-8007 - 6000-0012-3728-2004

 

 
ปฎิทินการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2561
วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2017 เวลา 19:46 น.

 

ปฏิทินการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2561

กองคลังได้กำหนดปฏิทินและวิธีการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ และงบประมาณกิจกรรม นศ.ประจำปี 2561  รายละเอียด click

 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 10 จาก 24