ปณิธาน : กองคลังยึดมั่น ซื่อสัตย์ ร่วมมือบริการ สรรค์สร้างพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2019 เวลา 11:56 น.

 

การจ่ายชำระค่าน้ำมัน

กองคลัง ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ตามเอกสารที่แนบ

โปรดชำระเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2562
หากเกิดดอกเบี้ยหน่วยงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบ


ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน เรียงตามช่วงหมายเลขบัตร
6000-0012-0689-4003 - 6000-0012-0701-6002,
6000-0012-0702-1002 - 6000-0012-0830-6006,
6000-0012-0830-7004 - 6000-0012-2930-8015,
6000-0012-2930-9005 - 6000-0012-4605-9005

 

 
ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือนเมษายน 2562
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2019 เวลา 15:31 น.

 

การจ่ายชำระค่าน้ำมัน

กองคลัง ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือน เมษายน 2562 ตามเอกสารที่แนบ

โปรดชำระเงินภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
หากเกิดดอกเบี้ยหน่วยงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบ


ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน เรียงตามช่วงหมายเลขบัตร
6000-0012-0689-4003 - 6000-0012-0699-5008,
6000-0012-0699-8010 - 6000-0012-0717-0007,
6000-0012-0717-9008 - 6000-0012-2211-6001,
6000-0012-2211-7009 - 6000-0012-4590-2007

 

 
เอกสารประกอบการบรรยาย วันที่ 9-10 พ.ค. 62
วันอังคารที่ 07 พฤษภาคม 2019 เวลา 13:16 น.

 

โครงการอบรมเชิงอภิปราย

เรื่อง "กรณีศึกษาปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ภายใต้พระราชบัญญัติและระเบียบพัสดุพศ.2560  และ
แนวทางการแก้ไขปัญหาในระบจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-gp)"
วันที่ 9-10 พ.ค. 62

กำหนดการโครงการอบรม Dowdload

 


เอกสารประกอบการบรรยายจัดซื้อจัดจ้าง เป็น ไฟล์ Zip ดังนี้

1. Powerpoint Dowdload , ไฟล์ *.pdf

2. พ.ร.บ.,ระเบียบ,หนังสือเวียน, กฎกระทรวง,หนังสือเวียน Dowdload

3. ภาพรวม EGP Dowdload , ไฟล์ *.pdf

 

 

 
ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือนมีนาคม 2562
วันอังคารที่ 02 เมษายน 2019 เวลา 01:35 น.

 

การจ่ายชำระค่าน้ำมัน

กองคลัง ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือน มีนาคม 2562 ตามเอกสารที่แนบ

โปรดชำระเงินภายในวันที่ 25 เมษายน 2562
หากเกิดดอกเบี้ยหน่วยงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบ


ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน เรียงตามช่วงหมายเลขบัตร
6000-0012-0689-4003 - 6000-0012-0701-4007,
6000-0012-0701-6002 - 6000-0012-0829-5001,
6000-0012-0830-2005 - 6000-0012-2647-2004,
6000-0012-2647-3002 - 6000-0012-4326-2008

 

 
ขอให้หน่วยงานดังต่อไปนี้ดำเนินการบันทึกข้อมูลให้แล้วเสร็จ
วันพฤหัสบดีที่ 04 เมษายน 2019 เวลา 08:51 น.

 

ขอให้หน่วยงานดังต่อไปนี้ดำเนินการบันทึกข้อมูล
ในระบบการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างรอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้แล้วเสร็จ

ด้วยกองคลังได้ตรวจสอบพบว่าหน่วยงานดังต่อไปนี้ยังไม่เริ่มดำเนินการ หรือดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างรอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไม่แล้วเสร็จ จึงขอให้หน่วยงานเร่งดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เพื่อกองคลังจักได้ดำเนินการในลำดับต่อไป ทั้งนี้หากพบข้อสงสัยในการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบโปรดติดต่อ คุณนันทศักดิ์ (อ้น) โทร 8446.

  1. กองการเจ้าหน้าที่
  2. สาขาวิทยบรการ จ.ตรัง

 

คณะทัศนมาตรศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
ตรัง
บุรีรัมย์
พังงา
ลพบุรี
สงขลา
สถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์
สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน
สำนักงานบริหารความเสี่ยง
สำนักพิมพ์
หนองบัวลำภู
อุดรธานี
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 10 จาก 32