วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
เอกสารประกอบการบรรยาย วันที่ 9-10 พ.ค. 62
วันอังคารที่ 07 พฤษภาคม 2019 เวลา 13:16 น.

 

โครงการอบรมเชิงอภิปราย

เรื่อง "กรณีศึกษาปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ภายใต้พระราชบัญญัติและระเบียบพัสดุพศ.2560  และ
แนวทางการแก้ไขปัญหาในระบจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-gp)"
วันที่ 9-10 พ.ค. 62

กำหนดการโครงการอบรม Dowdload

 


เอกสารประกอบการบรรยายจัดซื้อจัดจ้าง เป็น ไฟล์ Zip ดังนี้

1. Powerpoint Dowdload , ไฟล์ *.pdf

2. พ.ร.บ.,ระเบียบ,หนังสือเวียน, กฎกระทรวง,หนังสือเวียน Dowdload

3. ภาพรวม EGP Dowdload , ไฟล์ *.pdf

 

 

 
ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือนมีนาคม 2562
วันอังคารที่ 02 เมษายน 2019 เวลา 01:35 น.

 

การจ่ายชำระค่าน้ำมัน

กองคลัง ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือน มีนาคม 2562 ตามเอกสารที่แนบ

โปรดชำระเงินภายในวันที่ 25 เมษายน 2562
หากเกิดดอกเบี้ยหน่วยงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบ


ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน เรียงตามช่วงหมายเลขบัตร
6000-0012-0689-4003 - 6000-0012-0701-4007,
6000-0012-0701-6002 - 6000-0012-0829-5001,
6000-0012-0830-2005 - 6000-0012-2647-2004,
6000-0012-2647-3002 - 6000-0012-4326-2008

 

 
ขอให้หน่วยงานดังต่อไปนี้ดำเนินการบันทึกข้อมูลให้แล้วเสร็จ
วันพฤหัสบดีที่ 04 เมษายน 2019 เวลา 08:51 น.

 

ขอให้หน่วยงานดังต่อไปนี้ดำเนินการบันทึกข้อมูล
ในระบบการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างรอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้แล้วเสร็จ

ด้วยกองคลังได้ตรวจสอบพบว่าหน่วยงานดังต่อไปนี้ยังไม่เริ่มดำเนินการ หรือดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างรอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไม่แล้วเสร็จ จึงขอให้หน่วยงานเร่งดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เพื่อกองคลังจักได้ดำเนินการในลำดับต่อไป ทั้งนี้หากพบข้อสงสัยในการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบโปรดติดต่อ คุณนันทศักดิ์ (อ้น) โทร 8446.

  1. กองการเจ้าหน้าที่
  2. สาขาวิทยบรการ จ.ตรัง

 

คณะทัศนมาตรศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
ตรัง
บุรีรัมย์
พังงา
ลพบุรี
สงขลา
สถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์
สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน
สำนักงานบริหารความเสี่ยง
สำนักพิมพ์
หนองบัวลำภู
อุดรธานี
 
ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2019 เวลา 21:12 น.

 

การจ่ายชำระค่าน้ำมัน

กองคลัง ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ตามเอกสารที่แนบ

โปรดชำระเงินภายในวันที่ 25 มีนาคม 2562
หากเกิดดอกเบี้ยหน่วยงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบ


ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน เรียงตามช่วงหมายเลขบัตร
6000-0012-0689-4003 - 6000-0012-0701-4007,
6000-0012-0701-6002 - 6000-0012-0829-5001,
6000-0012-0830-2005 - 6000-0012-2647-2004,
6000-0012-2647-3002 - 6000-0012-4326-2008

 

 
ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือนมกราคม 2562
วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 19:38 น.

 

การจ่ายชำระค่าน้ำมัน

กองคลัง ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือน มกราคม 2562 ตามเอกสารที่แนบ

โปรดชำระเงินภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
หากเกิดดอกเบี้ยหน่วยงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบ


ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน เรียงตามช่วงหมายเลขบัตร
6000-0012-0689-4003 - 6000-0012-0699-9018,
6000-0012-0701-3009 - 6000-0012-0830-2005,
6000-0012-0830-3003 - 6000-0012-2647-1014,
6000-0012-2647-2004 - 6000-0012-4326-2008

 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 8 จาก 30