ปรัชญา : บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
ประกันคุณภาพ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2555-2558) และแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 PDF พิมพ์
วันจันทร์ที่ 03 กันยายน 2012 เวลา 00:00 น.

 

การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาค 1 ปีการศึกษา 2554
  • แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 - 2558) กองคลัง...-click-
  • แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2555 กองคลัง...-click-

 

 
รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2554 สำหรับงวด 6 เดือน ที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย PDF พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2012 เวลา 15:30 น.

 

การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาค 1 ปีการศึกษา 2554

การบริหารเงินงบประมาณและรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2554 สำหรับงวด 6 เดือน ที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
click

 

 
รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย ณ วันที่ 30 กันยนยน 2554 ที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย PDF พิมพ์
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2012 เวลา 15:41 น.

 

การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาค 1 ปีการศึกษา 2554

รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย ณ วันที่ 30 กันยนยน 2554 ที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
click

 

 
รายงานผลการอบรม เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาค 1 ปีการศึกษา 2554" PDF พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 05 มกราคม 2012 เวลา 16:47 น.

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 7 จาก 8