วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง
ข่าวสามมิติ
เรื่อง ขอส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2557 และแจ้งแนวปฏิบัติ PDF พิมพ์
วันจันทร์ที่ 09 มีนาคม 2015 เวลา 11:15 น.

 

เรื่อง ขอส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2557 และแจ้งแนวปฏิบัติ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

 

 
ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือน มกราคม 2558 PDF พิมพ์
วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 18:07 น.

 

การจ่ายชำระค่าน้ำมัน

กองคลังขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือน มกราคม 2558 ตามเอกสารที่แนบ

โปรดชำระเงินภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
หากเกิดดอกเบี้ยหน่วยงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบ


ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน เรียงตามช่วงหมายเลขบัตร
6000 0012 0689 1009 - 6000 0012 0692 1004
6000 0012 0692 3000 - 6000 0012 0694 9005
6000 0012 0695 1001 - 6000 0012 0698 4002
6000 0012 0698 6007 - 6000 0012 0704 0002
6000 0012 0704 1000 - 6000 0012 0707 1015
6000 0012 0707 2005 - 6000 0012 0717 8000
6000 0012 0717 9008 - 6000 0012 1071 1003
6000 0012 1071 2001 - 6000 0012 2059 2005
6000 0012 2059 3003 - 6000 0012 2212 1001

 

 
ขอให้ชี้แจงบัญชีเงินฝากธนาคารที่ไม่ได้บันทึกในระบบบัญชี 3 มิติ PDF พิมพ์
วันอังคารที่ 20 มกราคม 2015 เวลา 09:46 น.

 

ขอให้ชี้แจงบัญชีเงินฝากธนาคารที่ไม่ได้บันทึกในระบบบัญชี 3 มิติ

เพื่อประกอบการตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยรามคำแหง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจึงขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานของท่าน (อาทิเช่น บัญชีเงินรับฝากหรือบัญชีเงินรองจ่าย เป็นต้น) โดยแนบเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้

  1. สำเนาสมุดเงินฝากธนาคารด้านปกหน้าและหน้าที่ปรากฏยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
  2. สำเนาหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร
  3. กรอกข้อมูลตามรูปแบบเอกสารที่แนบ Download

และโปรดจัดส่งเอกสารให้กับกองคลังเพื่อรวบรวมเสนอต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบภายในวันที่ 21 มกราคม 2558 พร้อมจัดส่งไฟล์ข้อมูลจำนวน 1 ชุดที่ E-Mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ดาวน์โหลด

  • บันทึกข้อความและหนังสือของ สตง. Download
  • ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม Download
  • แบบฟอร์ม Download

 

 
ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือน ธันวาคม 2557 PDF พิมพ์
วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2015 เวลา 14:57 น.

 

การจ่ายชำระค่าน้ำมัน

กองคลังขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือน ธันวาคม 2557 ตามเอกสารที่แนบ

โปรดชำระเงินภายในวันที่ 25 มกราคม 2558
หากเกิดดอกเบี้ยหน่วยงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบClick ที่นี่เพื่อเปิดดูรายละเอียดการจ่ายชำระค่าน้ำมัน

ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน เรียงตามช่วงหมายเลขบัตร
6000001206891009 - 6000001206924008
6000001206925005 - 6000001206951001
6000001206952009 - 6000001206989001
6000001206993003 - 6000001207026001
6000001207027009 - 6000001207063004
6000001207064002 - 6000001207168001
6000001207169009 - 6000001208304001
6000001208305016 - 6000001213484012
6000001213485001 - 6000001222121001

 

 
ขออนุมัติกำหนดแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย จากรายได้ของมหาวิทยาลัยทุกประเภทที่ต้องดำเนินการตามระเบียบพัสดุ PDF พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2015 เวลา 10:11 น.

 

ขออนุมัติกำหนดแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัยทุกประเภทที่ต้องดำเนินการตามระเบียบพัสดุ (เพิ่มเติม)

 

หนังสือกรมบัญชีกลาง

 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 2 จาก 8