ปรัชญา : บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล
ข่าวสามมิติ
ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือน กันยายน 2558 PDF พิมพ์
วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2015 เวลา 13:59 น.

 

การจ่ายชำระค่าน้ำมัน

กองคลัง ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือน กันยายน 2558 ตามเอกสารที่แนบ

โปรดชำระเงินภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2558
หากเกิดดอกเบี้ยหน่วยงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบ


ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน เรียงตามช่วงหมายเลขบัตร
6000-0012-0689-2007 - 6000-0012-0695-2009,
6000-0012-0695-3007 - 6000-0012-0702-3016 ,
6000-0012-0702-4006 - 6000-0012-0707-9000 ,
6000-0012-0708-0008 - 6000-0012-1071-3017 ,
6000-0012-1071-4007 - 6000-0012-2647-4000

 

 
ปฏิทินการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2559 PDF พิมพ์
วันพุธที่ 07 ตุลาคม 2015 เวลา 16:41 น.

 

ปฏิทินการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2559 ดาวน์โหลด รายละเอียด...

 

 
ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือน สิงหาคม 2558 PDF พิมพ์
วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2015 เวลา 17:15 น.

 

การจ่ายชำระค่าน้ำมัน

กองคลัง ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือน สิงหาคม 2558 ตามเอกสารที่แนบ

โปรดชำระเงินภายในวันที่ 25 กันยายน 2558
หากเกิดดอกเบี้ยหน่วยงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบ


ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน เรียงตามช่วงหมายเลขบัตร
6000-0012-0689-1009 - 6000-0012-0692-4008 ,
6000-0012-0692-5005 - 6000-0012-0695-4005 ,
6000-0012-0695-6000 - 6000-0012-0699-1007 ,
6000-0012-0699-4001 - 6000-0012-0703-9004 ,
6000-0012-0704-0002 - 6000-0012-0706-7005 ,
6000-0012-0706-8003 - 6000-0012-0717-9008 ,
6000-0012-0718-0006 - 6000-0012-0831-3002 ,
6000-0012-0831-4000 - 6000-0012-2058-8011 ,
6000-0012-2058-9001 - 6000-0012-2647-4000

 

 
ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 PDF พิมพ์
วันเสาร์ที่ 08 สิงหาคม 2015 เวลา 16:36 น.

 

การจ่ายชำระค่าน้ำมัน

กองคลัง ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 ตามเอกสารที่แนบ

โปรดชำระเงินภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2558
หากเกิดดอกเบี้ยหน่วยงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบ


ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน เรียงตามช่วงหมายเลขบัตร
6000 0012 0718 1004 - 6000 0012 0693 6002 ,
6000 0012 0829 3006 - 6000 0012 0692 5005 ,
6000 0012 0707 1015 - 6000 0012 0689 7006 ,
6000 0012 0695 4005 - 6000 0012 0706 6007 ,
6000 0012 0717 5006 - 6000 0012 0689 8020

 

 
ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือน มิถุนายน 2558 PDF พิมพ์
วันพุธที่ 08 กรกฏาคม 2015 เวลา 10:53 น.

 

การจ่ายชำระค่าน้ำมัน

กองคลัง ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือน มิถุนายน 2558 ตามเอกสารที่แนบ

โปรดชำระเงินภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558
หากเกิดดอกเบี้ยหน่วยงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบ


ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน เรียงตามช่วงหมายเลขบัตร
6000001206892007-6000001206945003,
6000001206946001-6000001207016002,
6000001207017000-6000001207073003,
6000001207074001-6000001210711003 ,
6000001210712001-6000001226474000,

 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 2 จาก 7