วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง
ข่าวสามมิติ
ขอให้บันทึกข้อมูลค่าลดหย่อนภาษีของบุคลากรในปีภาษี 2559 PDF พิมพ์
วันพุธที่ 09 ธันวาคม 2015 เวลา 17:33 น.

 

ขอให้บันทึกข้อมูลค่าลดหย่อนภาษีของบุคลากรในปีภาษี 2559 ที่ www.fis.ru.ac.th/rutax
ระหว่างวันที่ 8 -15 ธันวาคม 2558
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

 

 
ค่าลดหย่อนภาษีบุคลาการในปีภาษี 2559 (ล.ย.01) PDF พิมพ์
วันพุธที่ 02 ธันวาคม 2015 เวลา 14:15 น.

 

คลิกเข้าสู่ระบบบันทึกยอดรวมลดหย่อนภาษี

คู่มือการใช้งานระบบบันทึกยอดรวมลดหย่อนภาษี

ขอให้เก็บรวบรวมแบบ ล.ย.๐๑ พร้อมจัดส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูล และเตรียมความพร้อมบันทึกค่าลดหย่อนภาษีบุคลาการในปีภาษี 2559 โดยให้หน่วยงานดำเนินการดังนี้

1 . ขอให้จัดส่งชื่อและ e-mail address ขอผู้รับผิดชอบ 1 คน ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2558

2. ขอให้หน่วยงานเก็บรวมรวมแบบ ล.ย. 01 บันทึกเข้าสู่ระบบ  ถ้าหน่วยงานไม่มีข้อมูลจะคำนวณตามอัตราขั้นต่ำที่กฎหหมายกำหนด ภายในวันที่ 8 - 15 ธันวาคม 2558

แบบแจ้งชื่อและบันทึกความ คลิกที่นี่

แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน ปีภาษี2559 (ล.ย.01) คลิกที่นี่

 

 
ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือน ตุลาคม 2558 PDF พิมพ์
วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2015 เวลา 11:46 น.

 

การจ่ายชำระค่าน้ำมัน

กองคลัง ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือน ตุลาคม 2558 ตามเอกสารที่แนบ

โปรดชำระเงินภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
หากเกิดดอกเบี้ยหน่วยงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบ


ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน เรียงตามช่วงหมายเลขบัตร
6000-0012-0689-4003 - 6000-0012-0698-4002,
6000-0012-0698-8003 - 6000-0012-0707-9000,
6000-0012-0708-0008 - 6000-0012-1348-8005,
6000-0012-1348-9003 - 6000-0012-2647-4000,

 

 
การเปิดใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง (PO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 PDF พิมพ์
วันอังคารที่ 03 พฤศจิกายน 2015 เวลา 11:41 น.

 

ประกาศ!!!
เรื่อง การเปิดใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง (PO)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ขณะนี้การกันเงิน/ขยายเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กองคลังจึงขอเปิดใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง (PO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

 
ขอให้จัดทำและแจกแบบ ล.ย.01 ให้กับบุคลากร เพื่อประเมินค่าลดหย่อนในปีภาษี 2559 PDF พิมพ์
วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2015 เวลา 11:13 น.

 

เรื่อง ขอให้จัดทำและแจกแบบ ล.ย.01 ให้กับบุคลากร เพื่อประเมินค่าลดหย่อนในปีภาษี 2559 เป็นต้นไป คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

- แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน ปีภาษี2559 (ล.ย.01) คลิกเพื่อ download

 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 2 จาก 8