ปรัชญา : บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล

แจ้งการเปลี่ยนแปลง

ระบบจ่ายตรงสำหรับบุคลากรตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 ให้ล็อกอินเข้าสู่ระบได้ที่นี่ เข้าสู่ระบบจ่ายตรงใหม่

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
ข่าวสามมิติ
ปฏิทินการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2560 PDF พิมพ์
วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2016 เวลา 18:02 น.

 

ปฏิทินการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี  2560  click

 

 
รหัส GFMIS งบลงทุน ปีงบประมาณ 2560 PDF พิมพ์
วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2016 เวลา 17:58 น.

 

งบประมาณแผ่นดิน รหัส gfmis งบลงทุน ปีงบประมาณ 2560

เพื่อใช้ในการบันทึกระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-gp) click

 

 
คู่มือการการตรวจสอบงบประมาณประจำปี 2560 PDF พิมพ์
วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2016 เวลา 17:35 น.

 

คู่มือการการตรวจสอบงบประมาณประจำปี  2560 click

 • ไปที่ระบบบัญชีเจ้าหนี้ ของหน่วยงาน
 • ไปที่เมนู  มุมมอง --> คำขอ
 • เลือกรายงาน ชื่อว่า ru-งบประมาณสรุปการสำรองและใช้จ่าย
 • ระบุดังนี้
  • สมุดบัญชี -->เลือกปุ่ม ค้นหา ตามสมุดบัญชีแหล่งเงินที่ได้รับ...
  • ระหว่างวันที่ --> 01-10-2016
  • ถึงวันที่ --> 31-10-2016
  • หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ --> ...
  • ปีงบประมาณ -->2560
  • แสดงเฉพาะเอกสารที่โพสต์แล้ว --> n

** ถ้ายืนยันงบประมาณส่งที่กองแผนงานแล้ว

ให้เลือกแสดงเฉพาะเอกสารที่โพสต์แล้ว เป็นค่า y 

 
ระบบบัญชี 3 มิติ ระบบงานใหม่ PDF พิมพ์
วันจันทร์ที่ 03 ตุลาคม 2016 เวลา 06:31 น.

 

ทุกหน่วยงานสามารถเข้าใช้งานระบบบัญชี 3 มิติ ระบบงานใหม่ได้ที่
http://finance.ru.ac.th:8000


สำหรับระบบบัญชี 3 มิติระบบเก่า (http://rufis.ru.ac.th:8000) เปิดให้ใช้งานได้ถึงวันที่ 14 ต.ค.59 เพื่อแก้ไขรายการของปี 59 เท่านั้น

ห้ามบันทึกรายการของปีงบประมาณ 60 เข้าสู่ระบบบัญชี 3 มิติระบบเก่าโดยเด็ดขาด

 

 
หลักเกณฑ์ในการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบบัญชี 3 มิติ Oracle E-Business Suite 11i และแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการโครงการศึกษาภาคพิเศษนับแต่ปีงบประมาณ 2560 PDF พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2016 เวลา 10:57 น.

 

หลักเกณฑ์ในการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบบัญชี 3 มิติ
และแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการโครงการศึกษาภาคพิเศษ
นับแต่ปีงบประมาณ 2560

ตามที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัย โดยได้ตั้งข้อสังเกตและเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยจัดทำงบการเงินในภาพรวมของมหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์ ตามหลักการและนโยบายการบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐฉบับที่ 2 ดังนั้น เพื่อกองคลังสามารถดำเนินการจัดทำงบการเงินที่มีความถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถจัดทำแล้วเสร็จทันต่อเวลาที่กำหนด จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบบัญชี 3 มิติ oracle e-business suite 11i และแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการโครงการศึกษาภาคพิเศษนับแต่ปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นไป ดังนี้...

 • บันทึกข้อความ click
 • หลักเกณฑ์ในการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบบัญชี 3 มิติ และแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการโครงการศึกษาภาคพิเศษนับแต่ปีงบประมาณ 2560 click

 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 10 จาก 17