วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง
ข่าวสามมิติ
วันพุธที่ 07 ตุลาคม 2015 เวลา 16:41 น.

 

ปฏิทินการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2559 ดาวน์โหลด รายละเอียด...

 

 
วันพุธที่ 23 กันยายน 2015 เวลา 23:02 น.

 

ให้ทุกหน่วยงานบันทึกผลการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากร
ในระบบการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง
รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ 2558 (1 ตุลาคม 2558)

เพื่อให้การเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างในรอบการประเมินระหว่าง วันที่ 1 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 ของบุคลากรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองคลังจึงขอให้ทุกหน่วยงานบันทึกผลการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากร ในระบบการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างของมหาวิทยาลัยให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2558 เพื่อกองคลังได้ดำเนินการเบิกจ่ายในเดือนตุลาคม 2558 ต่อไป

 

 
วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2015 เวลา 17:15 น.

 

การจ่ายชำระค่าน้ำมัน

กองคลัง ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือน สิงหาคม 2558 ตามเอกสารที่แนบ

โปรดชำระเงินภายในวันที่ 25 กันยายน 2558
หากเกิดดอกเบี้ยหน่วยงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบ


ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน เรียงตามช่วงหมายเลขบัตร
6000-0012-0689-1009 - 6000-0012-0692-4008 ,
6000-0012-0692-5005 - 6000-0012-0695-4005 ,
6000-0012-0695-6000 - 6000-0012-0699-1007 ,
6000-0012-0699-4001 - 6000-0012-0703-9004 ,
6000-0012-0704-0002 - 6000-0012-0706-7005 ,
6000-0012-0706-8003 - 6000-0012-0717-9008 ,
6000-0012-0718-0006 - 6000-0012-0831-3002 ,
6000-0012-0831-4000 - 6000-0012-2058-8011 ,
6000-0012-2058-9001 - 6000-0012-2647-4000

 

 
วันเสาร์ที่ 08 สิงหาคม 2015 เวลา 16:36 น.

 

การจ่ายชำระค่าน้ำมัน

กองคลัง ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 ตามเอกสารที่แนบ

โปรดชำระเงินภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2558
หากเกิดดอกเบี้ยหน่วยงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบ


ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน เรียงตามช่วงหมายเลขบัตร
6000 0012 0718 1004 - 6000 0012 0693 6002 ,
6000 0012 0829 3006 - 6000 0012 0692 5005 ,
6000 0012 0707 1015 - 6000 0012 0689 7006 ,
6000 0012 0695 4005 - 6000 0012 0706 6007 ,
6000 0012 0717 5006 - 6000 0012 0689 8020

 

 
วันพุธที่ 08 กรกฏาคม 2015 เวลา 10:53 น.

 

การจ่ายชำระค่าน้ำมัน

กองคลัง ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือน มิถุนายน 2558 ตามเอกสารที่แนบ

โปรดชำระเงินภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558
หากเกิดดอกเบี้ยหน่วยงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบ


ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน เรียงตามช่วงหมายเลขบัตร
6000001206892007-6000001206945003,
6000001206946001-6000001207016002,
6000001207017000-6000001207073003,
6000001207074001-6000001210711003 ,
6000001210712001-6000001226474000,

 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 6