วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง
ข่าวสามมิติ
วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 00:00 น.

 

แจ้งขอปิดระบบบัญชี 3 มิติเนื่องจากปรับปรุงระบบ

กองคลังขอแจ้งการ

 • Do not gather statistics excessively on entire schemas or the entire database such as nightly or weekly.

ระบบบัญชี 3 มิติ ในวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งจะเปิดระบบอีกครั้งในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30 น. เพื่อแก้ไขปัญหาระบบ เป็นผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวผู้ใช้งานจะไม่สามารถเข้าใช้งานระบบบัญชี 3 มิติ และไม่สามารถตรวจสอบการโอนเงินผ่านเว็บไซต์ของกองคลังได้ 

ทั้งนี้กองคลังและสถาบันคอมพิวเตอร์ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

 

 
วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2016 เวลา 19:18 น.

 

การจ่ายชำระค่าน้ำมัน

กองคลัง ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือน ธันวาคม 2558 ตามเอกสารที่แนบ

โปรดชำระเงินภายในวันที่ 25 มกราคม 2559
หากเกิดดอกเบี้ยหน่วยงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบ


ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน เรียงตามช่วงหมายเลขบัตร
6000-0012-0689-1009 - 6000-0012-0697-9002,
6000-0012-0698-0000 - 6000-0012-0706-9001,
6000-0012-0707-0009 - 6000-0012-1348-6009,
6000-0012-1348-7007 - 6000-0012-2931-1001

 

 
วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2015 เวลา 07:11 น.

 

การตรวจสอบเอกสารการตั้งหนี้ประจำเดือนสิงหาคม 2553

กองคลังขอให้ทุกหน่วยงานรับใบสำคัญรับเงิน "เงินอุดหนุนบุคลากรที่อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558" เพื่อเบิกจ่ายให้กับบุคลากรของหน่วยงานที่ งานการเงิน กองคลัง ใน วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

 

 
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2015 เวลา 16:23 น.

 

ขอให้หน่วยงานดังต่อไปนี้โปรดดำเนินการบันทึกข้อมูลค่าลดหย่อนภาษีของบุคลากรในปีภาษี 2559

 1. กองการเจ้าหน้าที่
 2. คณะทัศนมาตรศาสตร์
 3. คณะธุรกิจการบริการ
 4. คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 5. คณะมนุษยศาสตร์(ลูกจ้างประจำงบคลัง)
 6. คณะรัฐศาสตร์
 7. คณะศิลปกรรมศาสตร์
 8. คณะสาธารณสุขศาสตร์
 9. บัณฑิตวิทยาลัย
 10. สถาบันภาษา
 11. สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน
 12. สาขาวิทยบริการ จ.เชียงใหม่
 13. สาขาวิทยบริการ จ.เชียงราย
 14. สาขาวิทยบริการ จ.ตรัง
 15. สาขาวิทยบริการ จ.นครพนม
 16. สาขาวิทยบริการ จ.นครราชสีมา
 17. สาขาวิทยบริการ จ.ปราจีนบุรี
 18. สาขาวิทยบริการ จ.พังงา
 19. สาขาวิทยบริการ จ.ลพบุรี
 20. สาขาวิทยบริการ จ.สงขลา
 21. สาขาวิทยบริการ จ.อำนาจเจริญ
 22. สำนักงานอธิการบดี
 23. สำนักทดสอบอิเลกทรอนิกส์
 24. สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
 25. สำนักวิทยบริการ
 26. หน่วยปรับอากาศกองอาคาร
 27. โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ส่วนภูมิภาค)
 28. โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ(สาธิตประถม)

บันทึกข้อมูลค่าลดหย่อนภาษีของบุคลากรในปีภาษี 2559 ที่ www.fis.ru.ac.th/rutax
ระหว่างวันที่ 8 -15 ธันวาคม 2558
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

 

 
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2015 เวลา 21:07 น.

 

การจ่ายชำระค่าน้ำมัน

กองคลัง ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 ตามเอกสารที่แนบ

โปรดชำระเงินภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2558
หากเกิดดอกเบี้ยหน่วยงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบ


ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน เรียงตามช่วงหมายเลขบัตร
6000-0012-0689-1009 - 6000-0012-0698-0000,
6000-0012-0698-1008 - 6000-0012-0707-1015,
6000-0012-0707-2005 - 6000-0012-1071-8008,
6000-0012-1071-9006 - 6000-0012-2931-1001

 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 8