วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง
ข่าวสามมิติ
วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2016 เวลา 21:01 น.

 

คู่มือผู้ใช้งานสำหรับฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
"การใช้งานระบบบัญชี 3 มิติ Oracle E-Business Suit R12"

กองคลังขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบบัญชี 3 มิติ Oracle E-Business Suit R12" ดาวน์โหลดและจัดเตรียมคู่มือสำหรับการฝึกอบรม (เนื่องจากไม่แจกคู่มือในวันฝึกอบรม) ดังนี้

Download

  1. คู่มือฯ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง (วันที่ 1, 7 ,12 ก.ย.59) Click

คู่มือที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

  1. คู่มือฯ ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (วันที่ 2, 8 ,13 ก.ย.59)
  2. คู่มือฯ ระบบระบบสินทรัพย์ถาวร (วันที่ 5, 9 ,14 ก.ย.59)
  3. คู่มือฯ ระบบบัญชีลูกหนี้ (วันที่ 15 ก.ย.59)
  4. คู่มือฯ ระบบบัญชีแยกประเภท (วันที่ 16 ก.ย.59)
  5. คู่มือฯ ระบบเช็คและการจัดการเงินสด (วันที่ 17 ก.ย.59)
  6. คู่มือฯ สำหรับโครงการศึกษาภาคพิเศษ ทุกระบบ (วันที่ 20-27 ก.ย.59)

 

 
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2016 เวลา 15:27 น.

 

ขอให้ส่งรายชื่อบุคลากรเพื่อเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
"การใช้งานระบบบัญชี 3 มิติ Oracle E-Business Suit R12"

กองคลังขอให้ทุกหน่วยงานรวมถึงโครงการศึกษาภาคพิเศษ ส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบบัญชี 3 มิติ Oracle E-Business Suit R12" ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ITSC6 อาคารเวียงคำ ชั้น 2 โดยส่งรายชื่อตามแบบฟอร์มให้กับกองคลังภายในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559

Download
1. บันทึกข้อความและโครงการฯ คลิก
2. โครงการอบรม "การใช้งานระบบบัญชี 3 มิติ Oracle E-Business Suit R12" สำหรับหน่วยงานส่วนกลาง คลิก download

3. โครงการอบรม "การใช้งานระบบบัญชี 3 มิติ Oracle E-Business Suit R12" สำหรับสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ คลิก download
4. โครงการอบรม "การใช้งานระบบบัญชี 3 มิติ Oracle E-Business Suit R12" ระบบบัญชีลูกหนี้ สำหรับหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัย คลิก download

5. โครงการอบรม "การใช้งานระบบบัญชี 3 มิติ Oracle E-Business Suit R12" สำหรับโครงการศึกษาภาคพิเศษ คลิก download


 

 
วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2016 เวลา 11:22 น.

 

การจ่ายชำระค่าน้ำมัน

กองคลัง ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ตามเอกสารที่แนบ

โปรดชำระเงินภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2559
หากเกิดดอกเบี้ยหน่วยงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบ


ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน เรียงตามช่วงหมายเลขบัตร
6000-0012-0689-2007 - 6000-0012-0698-6007,
6000-0012-0698-8003 - 6000-0012-0708-0008 ,
6000-0012-0708-1006 - 6000-0012-1349-2007,
6000-0012-2058-8011 - 6000-0012-2931-1001

 

 
วันอังคารที่ 05 กรกฏาคม 2016 เวลา 18:32 น.

 

การจ่ายชำระค่าน้ำมัน

กองคลัง ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ตามเอกสารที่แนบ

โปรดชำระเงินภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559
หากเกิดดอกเบี้ยหน่วยงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบ


ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน เรียงตามช่วงหมายเลขบัตร
6000-0012-0689-2007 - 6000-0012-0698-9001,
6000-0012-0699-3003 - 6000-0012-0708-1006 ,
6000-0012-0708-2004 - 6000-0012-2059-0009,
6000-0012-2059-1007 - 6000-0012-2931-1001

 

 
วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2016 เวลา 11:50 น.

 

การจ่ายชำระค่าน้ำมัน

กองคลัง ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ตามเอกสารที่แนบ

โปรดชำระเงินภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2559
หากเกิดดอกเบี้ยหน่วยงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบ


ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน เรียงตามช่วงหมายเลขบัตร
6000-0012-0689-4003 - 6000-0012-0698-4002,
6000-0012-0698-8003 - 6000-0012-0707-9000 ,
6000-0012-0708-0008 - 6000-0012-2059-2005,
6000-0012-2059-3003 - 6000-0012-2931-1001

 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 11