วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

แจ้งการเปลี่ยนแปลง

ระบบจ่ายตรงสำหรับบุคลากรตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 ให้ล็อกอินเข้าสู่ระบได้ที่นี่ เข้าสู่ระบบจ่ายตรงใหม่

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
ข่าวสารทั่วไป
รามคำแหงรวมใจแต่งผ้าไทยเทิดไท้มหาราชินี ครั้งที่ 7 PDF พิมพ์
วันจันทร์ที่ 01 สิงหาคม 2011 เวลา 11:53 น.

ขอเรียนเชิญบุคลากรร่วมพิธีอาเศียรวาทและถวายพานพุ่มสักการะ เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และโครงการ "รามคำแหงรวมใจแต่งผ้าไทยเทิดไท้มหาราชินี ครั้งที่ 7" ระหว่างวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2554

 
ไฟล์ประกอบการบรรยายเรื่อง "สมรรถนะในการตรวจจ่ายฯ" PDF พิมพ์
วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2011 เวลา 17:34 น.

 

การจ่ายชำระค่าน้ำมัน

ไฟล์ประกอบคำบรรยายเรื่อง "สมรรถนะในการตรวจจ่ายเงินงบประมาณเฉพาะค่าใช่จ่ายที่ต้องดำเนินการภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ" ในระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔

click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ประกอบคำบรรยายเรื่อง "สมรรถนะในการตรวจจ่ายเงินงบประมาณเฉพาะค่าใช่จ่ายที่ต้องดำเนินการภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ"

 

 
มาตรการในการบันทึกตรวจรับพัสดุ/งานจ้างในระบบบัญชี 3 มิติ PDF พิมพ์
วันศุกร์ที่ 07 มกราคม 2011 เวลา 10:53 น.

 

image

กองคลังขอกำหนดมาตรการในการบันทึกตรวจรับพัสดุ/งานจ้างในระบบบัญชี 3 มิติ กรณีจะต้องตรวจรับพัสดุโดยลงวันที่ในปีงบประมาณที่ได้ผ่านมาแล้ว

คลิกดูรายละเอียดที่นี่

 

 

 
การพิจารณาเกี่ยวกับบริหารเงินอุดหนุนพนักงานในส่วนที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ PDF พิมพ์
วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2010 เวลา 15:25 น.

 

   กองคลังขอให้ทุกหน่วยงาน (ยกเว้นสาขาวิทยบริการฯ) ส่งรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย (งบคลังหรืองบรายได้) สายวิชาการจำนวน 1 คน และสายปฏิบัติการจำนวน 1 คน เพื่อร่วมเป็นกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับบริหารเงินอุดหนุนพนักงานในส่วนที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ ภายในวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2553 ตามแบบฟอร์มที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ดาวน์โหลด

 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 6 จาก 6