วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

แจ้งการเปลี่ยนแปลง

ระบบจ่ายตรงสำหรับบุคลากรตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 ให้ล็อกอินเข้าสู่ระบได้ที่นี่ เข้าสู่ระบบจ่ายตรงใหม่

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
ข่าวสารทั่วไป
ข้อมูลและสิทธิประโยชน์ที่ควรรู้เกี่ยวกับประกันสังคม PDF พิมพ์
วันอังคารที่ 18 กันยายน 2012 เวลา 10:29 น.

 

ข้อมูลและสิทธิประโยชน์ที่ควรรู้เกี่ยวกับประกันสังคม

ข้อมูลและสิทธิประโยชน์ที่ควรรู้เกี่ยวกับประกันสังคม click

 

 
เอกสารประกอบโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแผนบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ PDF พิมพ์
วันศุกร์ที่ 06 กรกฏาคม 2012 เวลา 16:42 น.

 

การตรวจสอบเอกสารการตั้งหนี้ประจำเดือนสิงหาคม 2553

เอกสารประกอบโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแผนบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ในวันที่ 10 และ 11 กรกฎาคม 2555 

click เพื่อดาวน์โหลด

 

 
เงินยืมเพื่อออกศูนย์สอบต่างจังหวัด PDF พิมพ์
วันอังคารที่ 05 มิถุนายน 2012 เวลา 15:08 น.

 

การตรวจสอบเอกสารการตั้งหนี้ประจำเดือนสิงหาคม 2553

     ประกาศ...เฉพาะเงินยืมเพื่อออกศูนย์สอบต่างจังหวัด สามารถขอรับสำเนาสัญญายืมเงินได้ที่คุณศศิธร (หน่วยเงินยืม) และเมื่อกลับจากศูนย์สอบแล้ว โปรดคืนเงินสดคงเหลือและใบสำคัญทนตัวเงินในวันเดียวกัน

 

 
แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินช่วยการครองชีพชั่วคราวของโครงการศึกษาภาคพิเศษ PDF พิมพ์
วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2012 เวลา 16:46 น.

 

การตรวจสอบเอกสารการตั้งหนี้ประจำเดือนสิงหาคม 2553

     ตามนัยมติ ทปม. วาระที่ 5.11 ครั้งที่ 18/2555 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 ได้อนุมัติแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินช่วยการครองชีพชั่วคราวของโครงการศึกษาภาคพิเศษ รายละเอียดดังนี้

     1. บันทึกข้อความ แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินช่วยการครองชีพชั่วคราวของโครงการศึกษาภาคพิเศษ และ ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พ.ศ.2555
 download
     2. วิธีการคำนวณเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว download
     3. บัญชีแนบท้ายคำสั่งการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว download 
        
โดยทุกโครงการฯ จะต้องบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม (ข้อ 3) เพื่อ
            3.1 เสนอต่อคณะกรรมการบริหารโครงการฯ
            3.2 เสนอขออนุมัติต่ออธิการบดี
            3.3 จัดส่งให้กับกองการเจ้าหน้าที่เพื่อจัดทำคำสั่งก่อนเบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิได้รับต่อไป

 

 
การจ่ายชำระค่าน้ำมัน ประจำเดือน เมษายน 2555 PDF พิมพ์
วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2012 เวลา 13:47 น.

 

การจ่ายชำระค่าน้ำมัน

กองคลังขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบรายละเอียดการจ่ายชำระค่าน้ำมันประจำเดือน เมษายน 2555 ตามเอกสารที่แนบ เนื่องจากมีบางหน่วยงานจะต้องชำระเงินค่าน้ำมันบางส่วนคืนให้กับมหาวิทยาลัยเลขที่บัญชี:014-2-92496-8 ประเภท:ออมทรัพย์ สาขา:หัวหมาก และบางหน่วยงานจะต้องจ่ายชำระดอกเบี้ยเนื่องจากชำระเงินค่าน้ำมันล่าช้า หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อคุณลดาภรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2310 8446

โปรดชำระเงินภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555
หากเกิดดอกเบี้ยหน่วยงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

click ที่นี่เพื่อเปิดดูรายละเอียดการจ่ายชำระค่าน้ำมัน

 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 4 จาก 6