วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
เอกสารทั่วไป
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) PDF พิมพ์
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2010 เวลา 11:05 น.

 

ความเสียง

การบริหารความเสี่ยง (risk management)

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเสริฐ อัครประถมพงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการฝึกอบรมบริหารความเสี่ยงวันที่ 22  พ.ย. 53

download เอกสารประกอบ

 

 
แนวปฏิบัติในการใช้งานระบบบัญชี 3 มิติ (เพิ่มเติม) และปฏิทินการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 PDF พิมพ์
วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2010 เวลา 13:30 น.

 

image     

แนวปฏิบัติในการใช้งานระบบบัญชี 3 มิติ (เพิ่มเติม) และปฏิทินการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

คลิกดูรายละเอียดที่นี่

 

 

 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของ สตง. เรื่องการบันทึกบัญชีสินทรัพย์ PDF พิมพ์
วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2010 เวลา 17:49 น.

 
       อ้างถึงข้อสังเกตในการตรวจสอบบัญชีสินทรัพย์ ที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน มีข้อเสนอแนะไว้ในรายงานการปิดบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2550 โดยได้สั่งการให้สำรวจสินทรัพย์ถาวรที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ในครอบครองและนำมาบันทึกในระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวรของมหาวิทยาลัยนั้น มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้มีมติในที่ประชุม ทปม. (เอกสารแนบ 1) ให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามมติของที่ประชุม อ่านต่อ...
 

 
ปฏิทินการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ2553 PDF พิมพ์
วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2009 เวลา 10:07 น.

รายงานการเบิกจ่ายเงินและขออนุมัติกำหนดปฏิทินการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ2553 คลิกดูรายละเอียดที่นี่

 
ผังบัญชี 3 มิติ ปีงบประมาณ 2553 PDF พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 08 ตุลาคม 2009 เวลา 09:42 น.

ผังบัญชีประจำปีงบประมาณ 2553 ที่ใช้ในการทำงานระบบบัญชีฯ 3 มิติ กองคลัง มหาวิทยาลัยรามคำแหง คลิกดูรายละเอียดที่นี่

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 3 จาก 3