ปรัชญา : บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล

แจ้งการเปลี่ยนแปลง

ระบบจ่ายตรงสำหรับบุคลากรตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 ให้ล็อกอินเข้าสู่ระบได้ที่นี่ เข้าสู่ระบบจ่ายตรงใหม่

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
แบบฟอร์มทั่วไป
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 หลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และแบบฟอร์มเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการ เรียนการสอน ระดับปริญญาโทสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 2790
2 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก มหาวิทยาลัยรามคำแหง 10311
3 แนวทางตรวจสอบพัสดุประจำปี 27036
4 แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาลพนักงาน 5093
5 แบบฟอร์มการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษ และค่าสอนเกินภาระสอน 8627
6 แบบฟอร์มสำรวจสินทรัพย์ ปี 2552 10744
7 แบบประเมิณพนักงาน ระดับ 4,5,6 5644
8 การบริหารโครงการศึกษาภาคพิเศษ 1542
9 แบบเอกสารการจัดหาพัสดุ 6130
10 แบบฟอร์มส่งค่าตอบแทนรายเดือน 4981
11 แบบรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล 11820
12 ใบสำคัญจ่ายคืนและรับรองการจ่าย 9383
13 แบบฟอร์มคำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7% 32272
14 แบบฟอร์มขอรับเงิน(ภาษาที่2) 4341
15 แบบฟอร์มตารางคุมครุภัณฑ์ (ตย.) 41666
16 แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน 36359
17 แบบฟอร์ม ใบเสนอราคา 206927
18 แบบฟอร์มขออณุญาตตรวจสอบเอกสารทางการเงิน 11482
19 แบบฟอร์มหนังสือขออนุมัติกันเงิน 15207
20 แบบฟอร์มจ่ายตรงให้บุคลากรและหน่วยงาน 11784
21 แบบฟอร์มจ่ายตรงให้ซัพพลายเออร์ 10898