ปรัชญา : บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล

แจ้งการเปลี่ยนแปลง

ระบบจ่ายตรงสำหรับบุคลากรตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 ให้ล็อกอินเข้าสู่ระบได้ที่นี่ เข้าสู่ระบบจ่ายตรงใหม่

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
แบบฟอร์มทั่วไป
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 หลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และแบบฟอร์มเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการ เรียนการสอน ระดับปริญญาโทสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 3200
2 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก มหาวิทยาลัยรามคำแหง 12022
3 แนวทางตรวจสอบพัสดุประจำปี 27472
4 แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาลพนักงาน 5514
5 แบบฟอร์มการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษ และค่าสอนเกินภาระสอน 9391
6 แบบฟอร์มสำรวจสินทรัพย์ ปี 2552 11263
7 แบบประเมิณพนักงาน ระดับ 4,5,6 6039
8 การบริหารโครงการศึกษาภาคพิเศษ 1808
9 แบบเอกสารการจัดหาพัสดุ 6498
10 แบบฟอร์มส่งค่าตอบแทนรายเดือน 5236
11 แบบรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล 12360
12 ใบสำคัญจ่ายคืนและรับรองการจ่าย 9961
13 แบบฟอร์มคำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7% 32847
14 แบบฟอร์มขอรับเงิน(ภาษาที่2) 4644
15 แบบฟอร์มตารางคุมครุภัณฑ์ (ตย.) 42670
16 แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน 37322
17 แบบฟอร์ม ใบเสนอราคา 208184
18 แบบฟอร์มขออณุญาตตรวจสอบเอกสารทางการเงิน 12114
19 แบบฟอร์มหนังสือขออนุมัติกันเงิน 16082
20 แบบฟอร์มจ่ายตรงให้บุคลากรและหน่วยงาน 12393
21 แบบฟอร์มจ่ายตรงให้ซัพพลายเออร์ 11675