ปรัชญา : บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล

แจ้งการเปลี่ยนแปลง

ระบบจ่ายตรงสำหรับบุคลากรตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 ให้ล็อกอินเข้าสู่ระบได้ที่นี่ เข้าสู่ระบบจ่ายตรงใหม่

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
แบบฟอร์มทั่วไป
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 หลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และแบบฟอร์มเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการ เรียนการสอน ระดับปริญญาโทสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 2509
2 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก มหาวิทยาลัยรามคำแหง 9500
3 แนวทางตรวจสอบพัสดุประจำปี 26655
4 แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาลพนักงาน 4915
5 แบบฟอร์มการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษ และค่าสอนเกินภาระสอน 8293
6 แบบฟอร์มสำรวจสินทรัพย์ ปี 2552 10529
7 แบบประเมิณพนักงาน ระดับ 4,5,6 5465
8 การบริหารโครงการศึกษาภาคพิเศษ 1385
9 แบบเอกสารการจัดหาพัสดุ 5903
10 แบบฟอร์มส่งค่าตอบแทนรายเดือน 4857
11 แบบรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล 11524
12 ใบสำคัญจ่ายคืนและรับรองการจ่าย 9115
13 แบบฟอร์มคำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7% 31958
14 แบบฟอร์มขอรับเงิน(ภาษาที่2) 4200
15 แบบฟอร์มตารางคุมครุภัณฑ์ (ตย.) 41138
16 แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน 35897
17 แบบฟอร์ม ใบเสนอราคา 206077
18 แบบฟอร์มขออณุญาตตรวจสอบเอกสารทางการเงิน 11163
19 แบบฟอร์มหนังสือขออนุมัติกันเงิน 14772
20 แบบฟอร์มจ่ายตรงให้บุคลากรและหน่วยงาน 11551
21 แบบฟอร์มจ่ายตรงให้ซัพพลายเออร์ 10574