ปณิธาน : กองคลังยึดมั่น ซื่อสัตย์ ร่วมมือบริการ สรรค์สร้างพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
แบบฟอร์มทั่วไป
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 แนวปฏิบัติการตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุประจำปีของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 138
2 แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พนักงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง 110
3 หลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และแบบฟอร์มเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการ เรียนการสอน ระดับปริญญาโทสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 3423
4 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก มหาวิทยาลัยรามคำแหง 12940
5 แนวทางตรวจสอบพัสดุประจำปี 27758
6 แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย 5763
7 แบบฟอร์มการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษ และค่าสอนเกินภาระสอน 9790
8 แบบฟอร์มสำรวจสินทรัพย์ ปี 2552 11494
9 แบบประเมิณพนักงาน ระดับ 4,5,6 6252
10 การบริหารโครงการศึกษาภาคพิเศษ 1968
11 แบบเอกสารการจัดหาพัสดุ 6728
12 แบบฟอร์มส่งค่าตอบแทนรายเดือน 5393
13 แบบรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล 12723
14 ใบสำคัญจ่ายคืนและรับรองการจ่าย 10245
15 แบบฟอร์มคำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7% 33149
16 แบบฟอร์มขอรับเงิน(ภาษาที่2) 4780
17 แบบฟอร์มตารางคุมครุภัณฑ์ (ตย.) 43204
18 แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน 37843
19 แบบฟอร์ม ใบเสนอราคา 209039
20 แบบฟอร์มขออณุญาตตรวจสอบเอกสารทางการเงิน 12426
21 แบบฟอร์มหนังสือขออนุมัติกันเงิน 16517
22 แบบฟอร์มจ่ายตรงให้บุคลากรและหน่วยงาน 12708
23 แบบฟอร์มจ่ายตรงให้ซัพพลายเออร์ 12127