ปณิธาน : กองคลังยึดมั่น ซื่อสัตย์ ร่วมมือบริการ สรรค์สร้างพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

แจ้งการเปลี่ยนแปลง

ระบบจ่ายตรงสำหรับบุคลากรตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 ให้ล็อกอินเข้าสู่ระบได้ที่นี่ เข้าสู่ระบบจ่ายตรงใหม่

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
แบบฟอร์มทั่วไป
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 หลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และแบบฟอร์มเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการ เรียนการสอน ระดับปริญญาโทสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 3163
2 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก มหาวิทยาลัยรามคำแหง 11715
3 แนวทางตรวจสอบพัสดุประจำปี 27441
4 แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาลพนักงาน 5460
5 แบบฟอร์มการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษ และค่าสอนเกินภาระสอน 9287
6 แบบฟอร์มสำรวจสินทรัพย์ ปี 2552 11177
7 แบบประเมิณพนักงาน ระดับ 4,5,6 5973
8 การบริหารโครงการศึกษาภาคพิเศษ 1771
9 แบบเอกสารการจัดหาพัสดุ 6440
10 แบบฟอร์มส่งค่าตอบแทนรายเดือน 5205
11 แบบรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล 12278
12 ใบสำคัญจ่ายคืนและรับรองการจ่าย 9891
13 แบบฟอร์มคำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7% 32745
14 แบบฟอร์มขอรับเงิน(ภาษาที่2) 4621
15 แบบฟอร์มตารางคุมครุภัณฑ์ (ตย.) 42524
16 แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน 37190
17 แบบฟอร์ม ใบเสนอราคา 207957
18 แบบฟอร์มขออณุญาตตรวจสอบเอกสารทางการเงิน 12053
19 แบบฟอร์มหนังสือขออนุมัติกันเงิน 15960
20 แบบฟอร์มจ่ายตรงให้บุคลากรและหน่วยงาน 12312
21 แบบฟอร์มจ่ายตรงให้ซัพพลายเออร์ 11589