ปรัชญา : บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล

แจ้งการเปลี่ยนแปลง

ระบบจ่ายตรงสำหรับบุคลากรตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 ให้ล็อกอินเข้าสู่ระบได้ที่นี่ เข้าสู่ระบบจ่ายตรงใหม่

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
แบบฟอร์มทั่วไป
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 หลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และแบบฟอร์มเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการ เรียนการสอน ระดับปริญญาโทสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 3306
2 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก มหาวิทยาลัยรามคำแหง 12709
3 แนวทางตรวจสอบพัสดุประจำปี 27622
4 แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาลพนักงาน 5642
5 แบบฟอร์มการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษ และค่าสอนเกินภาระสอน 9684
6 แบบฟอร์มสำรวจสินทรัพย์ ปี 2552 11442
7 แบบประเมิณพนักงาน ระดับ 4,5,6 6199
8 การบริหารโครงการศึกษาภาคพิเศษ 1916
9 แบบเอกสารการจัดหาพัสดุ 6665
10 แบบฟอร์มส่งค่าตอบแทนรายเดือน 5356
11 แบบรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล 12639
12 ใบสำคัญจ่ายคืนและรับรองการจ่าย 10172
13 แบบฟอร์มคำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7% 33076
14 แบบฟอร์มขอรับเงิน(ภาษาที่2) 4731
15 แบบฟอร์มตารางคุมครุภัณฑ์ (ตย.) 43060
16 แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน 37730
17 แบบฟอร์ม ใบเสนอราคา 208813
18 แบบฟอร์มขออณุญาตตรวจสอบเอกสารทางการเงิน 12335
19 แบบฟอร์มหนังสือขออนุมัติกันเงิน 16347
20 แบบฟอร์มจ่ายตรงให้บุคลากรและหน่วยงาน 12591
21 แบบฟอร์มจ่ายตรงให้ซัพพลายเออร์ 11979