ปณิธาน : กองคลังยึดมั่น ซื่อสัตย์ ร่วมมือบริการ สรรค์สร้างพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
แบบฟอร์มทั่วไป
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 แนวปฏิบัติการตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุประจำปีของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 838
2 แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พนักงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง 641
3 หลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และแบบฟอร์มเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการ เรียนการสอน ระดับปริญญาโทสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 3929
4 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก มหาวิทยาลัยรามคำแหง 13788
5 แนวทางตรวจสอบพัสดุประจำปี 28168
6 แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย 6100
7 แบบฟอร์มการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษ และค่าสอนเกินภาระสอน 10292
8 แบบฟอร์มสำรวจสินทรัพย์ ปี 2552 11709
9 แบบประเมิณพนักงาน ระดับ 4,5,6 6496
10 การบริหารโครงการศึกษาภาคพิเศษ 2180
11 แบบเอกสารการจัดหาพัสดุ 6970
12 แบบฟอร์มส่งค่าตอบแทนรายเดือน 5585
13 แบบรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล 13037
14 ใบสำคัญจ่ายคืนและรับรองการจ่าย 10659
15 แบบฟอร์มคำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7% 33505
16 แบบฟอร์มขอรับเงิน(ภาษาที่2) 4998
17 แบบฟอร์มตารางคุมครุภัณฑ์ (ตย.) 43697
18 แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน 38275
19 แบบฟอร์ม ใบเสนอราคา 210070
20 แบบฟอร์มขออณุญาตตรวจสอบเอกสารทางการเงิน 12738
21 แบบฟอร์มหนังสือขออนุมัติกันเงิน 16900
22 แบบฟอร์มจ่ายตรงให้บุคลากรและหน่วยงาน 13253
23 แบบฟอร์มจ่ายตรงให้ซัพพลายเออร์ 12886