วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

แจ้งการเปลี่ยนแปลง

ระบบจ่ายตรงสำหรับบุคลากรตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 ให้ล็อกอินเข้าสู่ระบได้ที่นี่ เข้าสู่ระบบจ่ายตรงใหม่

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
แบบฟอร์มทั่วไป
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 หลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และแบบฟอร์มเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการ เรียนการสอน ระดับปริญญาโทสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 2677
2 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก มหาวิทยาลัยรามคำแหง 10023
3 แนวทางตรวจสอบพัสดุประจำปี 26913
4 แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาลพนักงาน 5012
5 แบบฟอร์มการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษ และค่าสอนเกินภาระสอน 8521
6 แบบฟอร์มสำรวจสินทรัพย์ ปี 2552 10666
7 แบบประเมิณพนักงาน ระดับ 4,5,6 5570
8 การบริหารโครงการศึกษาภาคพิเศษ 1467
9 แบบเอกสารการจัดหาพัสดุ 6049
10 แบบฟอร์มส่งค่าตอบแทนรายเดือน 4926
11 แบบรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล 11703
12 ใบสำคัญจ่ายคืนและรับรองการจ่าย 9266
13 แบบฟอร์มคำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7% 32137
14 แบบฟอร์มขอรับเงิน(ภาษาที่2) 4279
15 แบบฟอร์มตารางคุมครุภัณฑ์ (ตย.) 41506
16 แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน 36199
17 แบบฟอร์ม ใบเสนอราคา 206674
18 แบบฟอร์มขออณุญาตตรวจสอบเอกสารทางการเงิน 11358
19 แบบฟอร์มหนังสือขออนุมัติกันเงิน 15096
20 แบบฟอร์มจ่ายตรงให้บุคลากรและหน่วยงาน 11680
21 แบบฟอร์มจ่ายตรงให้ซัพพลายเออร์ 10749