วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

แจ้งการเปลี่ยนแปลง

ระบบจ่ายตรงสำหรับบุคลากรตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 ให้ล็อกอินเข้าสู่ระบได้ที่นี่ เข้าสู่ระบบจ่ายตรงใหม่

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
แบบฟอร์มทั่วไป
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 หลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และแบบฟอร์มเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการ เรียนการสอน ระดับปริญญาโทสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 2613
2 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก มหาวิทยาลัยรามคำแหง 9780
3 แนวทางตรวจสอบพัสดุประจำปี 26849
4 แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาลพนักงาน 4963
5 แบบฟอร์มการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษ และค่าสอนเกินภาระสอน 8429
6 แบบฟอร์มสำรวจสินทรัพย์ ปี 2552 10607
7 แบบประเมิณพนักงาน ระดับ 4,5,6 5508
8 การบริหารโครงการศึกษาภาคพิเศษ 1430
9 แบบเอกสารการจัดหาพัสดุ 5989
10 แบบฟอร์มส่งค่าตอบแทนรายเดือน 4895
11 แบบรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล 11613
12 ใบสำคัญจ่ายคืนและรับรองการจ่าย 9170
13 แบบฟอร์มคำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7% 32041
14 แบบฟอร์มขอรับเงิน(ภาษาที่2) 4232
15 แบบฟอร์มตารางคุมครุภัณฑ์ (ตย.) 41325
16 แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน 36060
17 แบบฟอร์ม ใบเสนอราคา 206369
18 แบบฟอร์มขออณุญาตตรวจสอบเอกสารทางการเงิน 11249
19 แบบฟอร์มหนังสือขออนุมัติกันเงิน 14995
20 แบบฟอร์มจ่ายตรงให้บุคลากรและหน่วยงาน 11617
21 แบบฟอร์มจ่ายตรงให้ซัพพลายเออร์ 10658