ปรัชญา : บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
แบบฟอร์มทั่วไป
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 แนวปฏิบัติการตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุประจำปีของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 484
2 แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พนักงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง 486
3 หลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และแบบฟอร์มเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการ เรียนการสอน ระดับปริญญาโทสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 3758
4 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก มหาวิทยาลัยรามคำแหง 13497
5 แนวทางตรวจสอบพัสดุประจำปี 28020
6 แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย 6001
7 แบบฟอร์มการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษ และค่าสอนเกินภาระสอน 10111
8 แบบฟอร์มสำรวจสินทรัพย์ ปี 2552 11635
9 แบบประเมิณพนักงาน ระดับ 4,5,6 6424
10 การบริหารโครงการศึกษาภาคพิเศษ 2107
11 แบบเอกสารการจัดหาพัสดุ 6880
12 แบบฟอร์มส่งค่าตอบแทนรายเดือน 5520
13 แบบรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล 12940
14 ใบสำคัญจ่ายคืนและรับรองการจ่าย 10479
15 แบบฟอร์มคำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7% 33371
16 แบบฟอร์มขอรับเงิน(ภาษาที่2) 4909
17 แบบฟอร์มตารางคุมครุภัณฑ์ (ตย.) 43515
18 แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน 38140
19 แบบฟอร์ม ใบเสนอราคา 209700
20 แบบฟอร์มขออณุญาตตรวจสอบเอกสารทางการเงิน 12609
21 แบบฟอร์มหนังสือขออนุมัติกันเงิน 16775
22 แบบฟอร์มจ่ายตรงให้บุคลากรและหน่วยงาน 13085
23 แบบฟอร์มจ่ายตรงให้ซัพพลายเออร์ 12617