ปรัชญา : บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล
ภาพกิจกรรม
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 2558 347
2 ประมวลภาพกิจกรรม กองคลังร่วมปลูกป่าชายเลน 2558 780
3 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 2557 924
4 ประมวลภาพกิจกรรม รวมใจกองคลังแสดงมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 วันที่ 5 กันยายน 2557 818
5 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 2816
6 ประมวลภาพกิจกรรม รวมใจกองคลังแสดงมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2556 1203
7 ประมวลภาพกิจกรรมรวมใจกองคลังมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 1558
8 ประมวลภาพกิจกรรมปลูกป่า 2182
9 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ปี2555 1839
10 ภาพกิจกรรมการประชุมถ่ายทอดนโยบายและแผนปฏิบัติราชการฯ กองคลัง วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 1510
11 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๓ 4418
12 ภาพกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๓ 6717
13 ภาพกิจกรรมวันวิสาขบูชา ๒๕๕๓ 3568
14 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ๒๕๕๓ 3379
15 ภาพกิจกรรมวันมาฆบูชาปี ๒๕๕๓ 4340
16 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๒ 8744
17 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ๒๕๕๒ 9327
18 ภาพวันมาฆบูชาปี ๕๒ 7652
19 ทำบุญส่งท้ายปีเก่ารับขวัญปีใหม่ ๕๒ 3537
20 ภาพวันลอยกระทงประจำปี 2551 17529
21 สถานที่ทำงานภายในกองคลัง 6953
22 พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ปี 2549 6386
23 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี 2550 9754
24 สัมมนาประจำปี 2550 ที่จังหวัดระยอง 5004