ปรัชญา : บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล
ภาพกิจกรรม
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 2558 264
2 ประมวลภาพกิจกรรม กองคลังร่วมปลูกป่าชายเลน 2558 601
3 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 2557 805
4 ประมวลภาพกิจกรรม รวมใจกองคลังแสดงมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 วันที่ 5 กันยายน 2557 742
5 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 2401
6 ประมวลภาพกิจกรรม รวมใจกองคลังแสดงมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2556 1120
7 ประมวลภาพกิจกรรมรวมใจกองคลังมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 1491
8 ประมวลภาพกิจกรรมปลูกป่า 2110
9 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ปี2555 1756
10 ภาพกิจกรรมการประชุมถ่ายทอดนโยบายและแผนปฏิบัติราชการฯ กองคลัง วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 1416
11 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๓ 4281
12 ภาพกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๓ 6569
13 ภาพกิจกรรมวันวิสาขบูชา ๒๕๕๓ 3493
14 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ๒๕๕๓ 3301
15 ภาพกิจกรรมวันมาฆบูชาปี ๒๕๕๓ 4257
16 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๒ 8571
17 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ๒๕๕๒ 9205
18 ภาพวันมาฆบูชาปี ๕๒ 7560
19 ทำบุญส่งท้ายปีเก่ารับขวัญปีใหม่ ๕๒ 3460
20 ภาพวันลอยกระทงประจำปี 2551 17127
21 สถานที่ทำงานภายในกองคลัง 6642
22 พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ปี 2549 6136
23 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี 2550 9592
24 สัมมนาประจำปี 2550 ที่จังหวัดระยอง 4928