ปรัชญา : บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล
ภาพกิจกรรม
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 2558 454
2 ประมวลภาพกิจกรรม กองคลังร่วมปลูกป่าชายเลน 2558 935
3 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 2557 1001
4 ประมวลภาพกิจกรรม รวมใจกองคลังแสดงมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 วันที่ 5 กันยายน 2557 966
5 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 3273
6 ประมวลภาพกิจกรรม รวมใจกองคลังแสดงมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2556 1305
7 ประมวลภาพกิจกรรมรวมใจกองคลังมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 1648
8 ประมวลภาพกิจกรรมปลูกป่า 2276
9 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ปี2555 1939
10 ภาพกิจกรรมการประชุมถ่ายทอดนโยบายและแผนปฏิบัติราชการฯ กองคลัง วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 1594
11 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๓ 4502
12 ภาพกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๓ 6856
13 ภาพกิจกรรมวันวิสาขบูชา ๒๕๕๓ 3648
14 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ๒๕๕๓ 3446
15 ภาพกิจกรรมวันมาฆบูชาปี ๒๕๕๓ 4461
16 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๒ 8997
17 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ๒๕๕๒ 9422
18 ภาพวันมาฆบูชาปี ๕๒ 7710
19 ทำบุญส่งท้ายปีเก่ารับขวัญปีใหม่ ๕๒ 3636
20 ภาพวันลอยกระทงประจำปี 2551 17869
21 สถานที่ทำงานภายในกองคลัง 7136
22 พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ปี 2549 6648
23 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี 2550 9915
24 สัมมนาประจำปี 2550 ที่จังหวัดระยอง 5080