ปณิธาน : กองคลังยึดมั่น ซื่อสัตย์ ร่วมมือบริการ สรรค์สร้างพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
ภาพกิจกรรม
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 2558 290
2 ประมวลภาพกิจกรรม กองคลังร่วมปลูกป่าชายเลน 2558 639
3 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 2557 833
4 ประมวลภาพกิจกรรม รวมใจกองคลังแสดงมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 วันที่ 5 กันยายน 2557 768
5 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 2487
6 ประมวลภาพกิจกรรม รวมใจกองคลังแสดงมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2556 1148
7 ประมวลภาพกิจกรรมรวมใจกองคลังมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 1519
8 ประมวลภาพกิจกรรมปลูกป่า 2135
9 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ปี2555 1794
10 ภาพกิจกรรมการประชุมถ่ายทอดนโยบายและแผนปฏิบัติราชการฯ กองคลัง วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 1440
11 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๓ 4323
12 ภาพกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๓ 6635
13 ภาพกิจกรรมวันวิสาขบูชา ๒๕๕๓ 3530
14 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ๒๕๕๓ 3331
15 ภาพกิจกรรมวันมาฆบูชาปี ๒๕๕๓ 4297
16 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๒ 8623
17 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ๒๕๕๒ 9259
18 ภาพวันมาฆบูชาปี ๕๒ 7592
19 ทำบุญส่งท้ายปีเก่ารับขวัญปีใหม่ ๕๒ 3483
20 ภาพวันลอยกระทงประจำปี 2551 17262
21 สถานที่ทำงานภายในกองคลัง 6728
22 พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ปี 2549 6214
23 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี 2550 9643
24 สัมมนาประจำปี 2550 ที่จังหวัดระยอง 4970