ปณิธาน : กองคลังยึดมั่น ซื่อสัตย์ ร่วมมือบริการ สรรค์สร้างพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
ภาพกิจกรรม
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 2558 132
2 ประมวลภาพกิจกรรม กองคลังร่วมปลูกป่าชายเลน 2558 435
3 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 2557 703
4 ประมวลภาพกิจกรรม รวมใจกองคลังแสดงมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 วันที่ 5 กันยายน 2557 640
5 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 2045
6 ประมวลภาพกิจกรรม รวมใจกองคลังแสดงมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2556 1006
7 ประมวลภาพกิจกรรมรวมใจกองคลังมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 1391
8 ประมวลภาพกิจกรรมปลูกป่า 2006
9 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ปี2555 1635
10 ภาพกิจกรรมการประชุมถ่ายทอดนโยบายและแผนปฏิบัติราชการฯ กองคลัง วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 1318
11 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๓ 4077
12 ภาพกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๓ 6401
13 ภาพกิจกรรมวันวิสาขบูชา ๒๕๕๓ 3368
14 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ๒๕๕๓ 3156
15 ภาพกิจกรรมวันมาฆบูชาปี ๒๕๕๓ 4077
16 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๒ 8230
17 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ๒๕๕๒ 8916
18 ภาพวันมาฆบูชาปี ๕๒ 7446
19 ทำบุญส่งท้ายปีเก่ารับขวัญปีใหม่ ๕๒ 3363
20 ภาพวันลอยกระทงประจำปี 2551 16539
21 สถานที่ทำงานภายในกองคลัง 6367
22 พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ปี 2549 5905
23 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี 2550 9325
24 สัมมนาประจำปี 2550 ที่จังหวัดระยอง 4766