วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง
ภาพกิจกรรม
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 2558 223
2 ประมวลภาพกิจกรรม กองคลังร่วมปลูกป่าชายเลน 2558 543
3 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 2557 762
4 ประมวลภาพกิจกรรม รวมใจกองคลังแสดงมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 วันที่ 5 กันยายน 2557 702
5 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 2297
6 ประมวลภาพกิจกรรม รวมใจกองคลังแสดงมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2556 1079
7 ประมวลภาพกิจกรรมรวมใจกองคลังมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 1451
8 ประมวลภาพกิจกรรมปลูกป่า 2067
9 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ปี2555 1693
10 ภาพกิจกรรมการประชุมถ่ายทอดนโยบายและแผนปฏิบัติราชการฯ กองคลัง วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 1375
11 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๓ 4222
12 ภาพกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๓ 6507
13 ภาพกิจกรรมวันวิสาขบูชา ๒๕๕๓ 3444
14 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ๒๕๕๓ 3247
15 ภาพกิจกรรมวันมาฆบูชาปี ๒๕๕๓ 4195
16 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๒ 8485
17 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ๒๕๕๒ 9118
18 ภาพวันมาฆบูชาปี ๕๒ 7509
19 ทำบุญส่งท้ายปีเก่ารับขวัญปีใหม่ ๕๒ 3418
20 ภาพวันลอยกระทงประจำปี 2551 16924
21 สถานที่ทำงานภายในกองคลัง 6548
22 พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ปี 2549 6065
23 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี 2550 9509
24 สัมมนาประจำปี 2550 ที่จังหวัดระยอง 4872