ปรัชญา : บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล
ภาพกิจกรรม
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 2558 154
2 ประมวลภาพกิจกรรม กองคลังร่วมปลูกป่าชายเลน 2558 467
3 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 2557 716
4 ประมวลภาพกิจกรรม รวมใจกองคลังแสดงมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 วันที่ 5 กันยายน 2557 656
5 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 2140
6 ประมวลภาพกิจกรรม รวมใจกองคลังแสดงมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2556 1025
7 ประมวลภาพกิจกรรมรวมใจกองคลังมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 1404
8 ประมวลภาพกิจกรรมปลูกป่า 2021
9 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ปี2555 1648
10 ภาพกิจกรรมการประชุมถ่ายทอดนโยบายและแผนปฏิบัติราชการฯ กองคลัง วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 1328
11 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๓ 4136
12 ภาพกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๓ 6440
13 ภาพกิจกรรมวันวิสาขบูชา ๒๕๕๓ 3384
14 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ๒๕๕๓ 3182
15 ภาพกิจกรรมวันมาฆบูชาปี ๒๕๕๓ 4111
16 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๒ 8355
17 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ๒๕๕๒ 8988
18 ภาพวันมาฆบูชาปี ๕๒ 7461
19 ทำบุญส่งท้ายปีเก่ารับขวัญปีใหม่ ๕๒ 3378
20 ภาพวันลอยกระทงประจำปี 2551 16669
21 สถานที่ทำงานภายในกองคลัง 6420
22 พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ปี 2549 5953
23 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี 2550 9386
24 สัมมนาประจำปี 2550 ที่จังหวัดระยอง 4800