ปณิธาน : กองคลังยึดมั่น ซื่อสัตย์ ร่วมมือบริการ สรรค์สร้างพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
ภาพกิจกรรม
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 2558 673
2 ประมวลภาพกิจกรรม กองคลังร่วมปลูกป่าชายเลน 2558 1249
3 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 2557 1213
4 ประมวลภาพกิจกรรม รวมใจกองคลังแสดงมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 วันที่ 5 กันยายน 2557 1248
5 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 4243
6 ประมวลภาพกิจกรรม รวมใจกองคลังแสดงมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2556 1615
7 ประมวลภาพกิจกรรมรวมใจกองคลังมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 1865
8 ประมวลภาพกิจกรรมปลูกป่า 2519
9 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ปี2555 2198
10 ภาพกิจกรรมการประชุมถ่ายทอดนโยบายและแผนปฏิบัติราชการฯ กองคลัง วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 1799
11 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๓ 4830
12 ภาพกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๓ 7268
13 ภาพกิจกรรมวันวิสาขบูชา ๒๕๕๓ 3941
14 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ๒๕๕๓ 3749
15 ภาพกิจกรรมวันมาฆบูชาปี ๒๕๕๓ 4704
16 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๒ 9661
17 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ๒๕๕๒ 10108
18 ภาพวันมาฆบูชาปี ๕๒ 8034
19 ทำบุญส่งท้ายปีเก่ารับขวัญปีใหม่ ๕๒ 3853
20 ภาพวันลอยกระทงประจำปี 2551 18853
21 สถานที่ทำงานภายในกองคลัง 7746
22 พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ปี 2549 7247
23 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี 2550 10489
24 สัมมนาประจำปี 2550 ที่จังหวัดระยอง 5337