วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง
ภาพกิจกรรม
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 2558 593
2 ประมวลภาพกิจกรรม กองคลังร่วมปลูกป่าชายเลน 2558 1159
3 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 2557 1141
4 ประมวลภาพกิจกรรม รวมใจกองคลังแสดงมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 วันที่ 5 กันยายน 2557 1174
5 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 3951
6 ประมวลภาพกิจกรรม รวมใจกองคลังแสดงมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2556 1524
7 ประมวลภาพกิจกรรมรวมใจกองคลังมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 1804
8 ประมวลภาพกิจกรรมปลูกป่า 2432
9 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ปี2555 2092
10 ภาพกิจกรรมการประชุมถ่ายทอดนโยบายและแผนปฏิบัติราชการฯ กองคลัง วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 1726
11 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๓ 4707
12 ภาพกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๓ 7124
13 ภาพกิจกรรมวันวิสาขบูชา ๒๕๕๓ 3842
14 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ๒๕๕๓ 3606
15 ภาพกิจกรรมวันมาฆบูชาปี ๒๕๕๓ 4598
16 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๒ 9452
17 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ๒๕๕๒ 9607
18 ภาพวันมาฆบูชาปี ๕๒ 7889
19 ทำบุญส่งท้ายปีเก่ารับขวัญปีใหม่ ๕๒ 3771
20 ภาพวันลอยกระทงประจำปี 2551 18578
21 สถานที่ทำงานภายในกองคลัง 7558
22 พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ปี 2549 7052
23 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี 2550 10283
24 สัมมนาประจำปี 2550 ที่จังหวัดระยอง 5230