ปณิธาน : กองคลังยึดมั่น ซื่อสัตย์ ร่วมมือบริการ สรรค์สร้างพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
ภาพกิจกรรม
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 2558 719
2 ประมวลภาพกิจกรรม กองคลังร่วมปลูกป่าชายเลน 2558 1288
3 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 2557 1249
4 ประมวลภาพกิจกรรม รวมใจกองคลังแสดงมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 วันที่ 5 กันยายน 2557 1284
5 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 4430
6 ประมวลภาพกิจกรรม รวมใจกองคลังแสดงมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2556 1660
7 ประมวลภาพกิจกรรมรวมใจกองคลังมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 1910
8 ประมวลภาพกิจกรรมปลูกป่า 2569
9 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ปี2555 2233
10 ภาพกิจกรรมการประชุมถ่ายทอดนโยบายและแผนปฏิบัติราชการฯ กองคลัง วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 1834
11 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๓ 4886
12 ภาพกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๓ 7313
13 ภาพกิจกรรมวันวิสาขบูชา ๒๕๕๓ 3972
14 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ๒๕๕๓ 3798
15 ภาพกิจกรรมวันมาฆบูชาปี ๒๕๕๓ 4741
16 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๒ 9727
17 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ๒๕๕๒ 10171
18 ภาพวันมาฆบูชาปี ๕๒ 8098
19 ทำบุญส่งท้ายปีเก่ารับขวัญปีใหม่ ๕๒ 3889
20 ภาพวันลอยกระทงประจำปี 2551 18963
21 สถานที่ทำงานภายในกองคลัง 7818
22 พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ปี 2549 7322
23 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี 2550 10576
24 สัมมนาประจำปี 2550 ที่จังหวัดระยอง 5383