ปรัชญา : บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล
ภาพกิจกรรม
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 2558 383
2 ประมวลภาพกิจกรรม กองคลังร่วมปลูกป่าชายเลน 2558 843
3 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 2557 954
4 ประมวลภาพกิจกรรม รวมใจกองคลังแสดงมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 วันที่ 5 กันยายน 2557 892
5 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 2979
6 ประมวลภาพกิจกรรม รวมใจกองคลังแสดงมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2556 1237
7 ประมวลภาพกิจกรรมรวมใจกองคลังมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 1594
8 ประมวลภาพกิจกรรมปลูกป่า 2209
9 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ปี2555 1866
10 ภาพกิจกรรมการประชุมถ่ายทอดนโยบายและแผนปฏิบัติราชการฯ กองคลัง วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 1534
11 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๓ 4452
12 ภาพกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๓ 6751
13 ภาพกิจกรรมวันวิสาขบูชา ๒๕๕๓ 3594
14 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ๒๕๕๓ 3402
15 ภาพกิจกรรมวันมาฆบูชาปี ๒๕๕๓ 4396
16 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๒ 8815
17 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ๒๕๕๒ 9354
18 ภาพวันมาฆบูชาปี ๕๒ 7671
19 ทำบุญส่งท้ายปีเก่ารับขวัญปีใหม่ ๕๒ 3591
20 ภาพวันลอยกระทงประจำปี 2551 17629
21 สถานที่ทำงานภายในกองคลัง 7014
22 พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ปี 2549 6486
23 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี 2550 9816
24 สัมมนาประจำปี 2550 ที่จังหวัดระยอง 5032