วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง
ภาพกิจกรรม
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 2558 482
2 ประมวลภาพกิจกรรม กองคลังร่วมปลูกป่าชายเลน 2558 985
3 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 2557 1034
4 ประมวลภาพกิจกรรม รวมใจกองคลังแสดงมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 วันที่ 5 กันยายน 2557 1013
5 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 3463
6 ประมวลภาพกิจกรรม รวมใจกองคลังแสดงมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2556 1348
7 ประมวลภาพกิจกรรมรวมใจกองคลังมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 1688
8 ประมวลภาพกิจกรรมปลูกป่า 2327
9 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ปี2555 1978
10 ภาพกิจกรรมการประชุมถ่ายทอดนโยบายและแผนปฏิบัติราชการฯ กองคลัง วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 1634
11 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๓ 4548
12 ภาพกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๓ 6924
13 ภาพกิจกรรมวันวิสาขบูชา ๒๕๕๓ 3690
14 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ๒๕๕๓ 3480
15 ภาพกิจกรรมวันมาฆบูชาปี ๒๕๕๓ 4505
16 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๒ 9186
17 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ๒๕๕๒ 9472
18 ภาพวันมาฆบูชาปี ๕๒ 7752
19 ทำบุญส่งท้ายปีเก่ารับขวัญปีใหม่ ๕๒ 3665
20 ภาพวันลอยกระทงประจำปี 2551 18051
21 สถานที่ทำงานภายในกองคลัง 7265
22 พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ปี 2549 6827
23 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี 2550 10010
24 สัมมนาประจำปี 2550 ที่จังหวัดระยอง 5116