ปณิธาน : กองคลังยึดมั่น ซื่อสัตย์ ร่วมมือบริการ สรรค์สร้างพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
ภาพกิจกรรม
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 2558 567
2 ประมวลภาพกิจกรรม กองคลังร่วมปลูกป่าชายเลน 2558 1135
3 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 2557 1122
4 ประมวลภาพกิจกรรม รวมใจกองคลังแสดงมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 วันที่ 5 กันยายน 2557 1156
5 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 3878
6 ประมวลภาพกิจกรรม รวมใจกองคลังแสดงมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2556 1502
7 ประมวลภาพกิจกรรมรวมใจกองคลังมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 1788
8 ประมวลภาพกิจกรรมปลูกป่า 2417
9 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ปี2555 2074
10 ภาพกิจกรรมการประชุมถ่ายทอดนโยบายและแผนปฏิบัติราชการฯ กองคลัง วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 1708
11 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๓ 4680
12 ภาพกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๓ 7096
13 ภาพกิจกรรมวันวิสาขบูชา ๒๕๕๓ 3826
14 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ๒๕๕๓ 3571
15 ภาพกิจกรรมวันมาฆบูชาปี ๒๕๕๓ 4579
16 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๒ 9410
17 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ๒๕๕๒ 9580
18 ภาพวันมาฆบูชาปี ๕๒ 7863
19 ทำบุญส่งท้ายปีเก่ารับขวัญปีใหม่ ๕๒ 3749
20 ภาพวันลอยกระทงประจำปี 2551 18515
21 สถานที่ทำงานภายในกองคลัง 7509
22 พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ปี 2549 7019
23 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี 2550 10241
24 สัมมนาประจำปี 2550 ที่จังหวัดระยอง 5212