ปณิธาน : กองคลังยึดมั่น ซื่อสัตย์ ร่วมมือบริการ สรรค์สร้างพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
ภาพกิจกรรม
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 2558 179
2 ประมวลภาพกิจกรรม กองคลังร่วมปลูกป่าชายเลน 2558 495
3 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 2557 730
4 ประมวลภาพกิจกรรม รวมใจกองคลังแสดงมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 วันที่ 5 กันยายน 2557 667
5 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 2210
6 ประมวลภาพกิจกรรม รวมใจกองคลังแสดงมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2556 1042
7 ประมวลภาพกิจกรรมรวมใจกองคลังมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 1417
8 ประมวลภาพกิจกรรมปลูกป่า 2035
9 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ปี2555 1660
10 ภาพกิจกรรมการประชุมถ่ายทอดนโยบายและแผนปฏิบัติราชการฯ กองคลัง วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 1340
11 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๓ 4173
12 ภาพกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๓ 6462
13 ภาพกิจกรรมวันวิสาขบูชา ๒๕๕๓ 3399
14 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ๒๕๕๓ 3206
15 ภาพกิจกรรมวันมาฆบูชาปี ๒๕๕๓ 4142
16 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๒ 8418
17 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ๒๕๕๒ 9045
18 ภาพวันมาฆบูชาปี ๕๒ 7475
19 ทำบุญส่งท้ายปีเก่ารับขวัญปีใหม่ ๕๒ 3389
20 ภาพวันลอยกระทงประจำปี 2551 16786
21 สถานที่ทำงานภายในกองคลัง 6466
22 พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ปี 2549 6004
23 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี 2550 9432
24 สัมมนาประจำปี 2550 ที่จังหวัดระยอง 4830