ปณิธาน : กองคลังยึดมั่น ซื่อสัตย์ ร่วมมือบริการ สรรค์สร้างพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
ภาพกิจกรรม
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 2558 547
2 ประมวลภาพกิจกรรม กองคลังร่วมปลูกป่าชายเลน 2558 1096
3 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 2557 1102
4 ประมวลภาพกิจกรรม รวมใจกองคลังแสดงมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 วันที่ 5 กันยายน 2557 1132
5 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 3794
6 ประมวลภาพกิจกรรม รวมใจกองคลังแสดงมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2556 1463
7 ประมวลภาพกิจกรรมรวมใจกองคลังมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 1764
8 ประมวลภาพกิจกรรมปลูกป่า 2399
9 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ปี2555 2043
10 ภาพกิจกรรมการประชุมถ่ายทอดนโยบายและแผนปฏิบัติราชการฯ กองคลัง วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 1691
11 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๓ 4645
12 ภาพกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๓ 7062
13 ภาพกิจกรรมวันวิสาขบูชา ๒๕๕๓ 3779
14 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ๒๕๕๓ 3535
15 ภาพกิจกรรมวันมาฆบูชาปี ๒๕๕๓ 4563
16 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๒ 9360
17 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ๒๕๕๒ 9550
18 ภาพวันมาฆบูชาปี ๕๒ 7845
19 ทำบุญส่งท้ายปีเก่ารับขวัญปีใหม่ ๕๒ 3725
20 ภาพวันลอยกระทงประจำปี 2551 18365
21 สถานที่ทำงานภายในกองคลัง 7410
22 พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ปี 2549 6980
23 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี 2550 10149
24 สัมมนาประจำปี 2550 ที่จังหวัดระยอง 5186