ปรัชญา : บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล
ภาพกิจกรรม
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 2558 626
2 ประมวลภาพกิจกรรม กองคลังร่วมปลูกป่าชายเลน 2558 1191
3 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 2557 1161
4 ประมวลภาพกิจกรรม รวมใจกองคลังแสดงมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 วันที่ 5 กันยายน 2557 1195
5 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 4088
6 ประมวลภาพกิจกรรม รวมใจกองคลังแสดงมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2556 1567
7 ประมวลภาพกิจกรรมรวมใจกองคลังมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 1821
8 ประมวลภาพกิจกรรมปลูกป่า 2468
9 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ปี2555 2132
10 ภาพกิจกรรมการประชุมถ่ายทอดนโยบายและแผนปฏิบัติราชการฯ กองคลัง วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 1747
11 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๓ 4753
12 ภาพกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๓ 7179
13 ภาพกิจกรรมวันวิสาขบูชา ๒๕๕๓ 3886
14 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ๒๕๕๓ 3670
15 ภาพกิจกรรมวันมาฆบูชาปี ๒๕๕๓ 4641
16 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๒ 9543
17 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ๒๕๕๒ 9664
18 ภาพวันมาฆบูชาปี ๕๒ 7950
19 ทำบุญส่งท้ายปีเก่ารับขวัญปีใหม่ ๕๒ 3802
20 ภาพวันลอยกระทงประจำปี 2551 18693
21 สถานที่ทำงานภายในกองคลัง 7647
22 พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ปี 2549 7140
23 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี 2550 10358
24 สัมมนาประจำปี 2550 ที่จังหวัดระยอง 5272