วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง
ภาพกิจกรรม
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 2558 436
2 ประมวลภาพกิจกรรม กองคลังร่วมปลูกป่าชายเลน 2558 896
3 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 2557 982
4 ประมวลภาพกิจกรรม รวมใจกองคลังแสดงมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 วันที่ 5 กันยายน 2557 932
5 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 3122
6 ประมวลภาพกิจกรรม รวมใจกองคลังแสดงมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2556 1273
7 ประมวลภาพกิจกรรมรวมใจกองคลังมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 1626
8 ประมวลภาพกิจกรรมปลูกป่า 2248
9 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ปี2555 1910
10 ภาพกิจกรรมการประชุมถ่ายทอดนโยบายและแผนปฏิบัติราชการฯ กองคลัง วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 1572
11 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๓ 4482
12 ภาพกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๓ 6798
13 ภาพกิจกรรมวันวิสาขบูชา ๒๕๕๓ 3631
14 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ๒๕๕๓ 3425
15 ภาพกิจกรรมวันมาฆบูชาปี ๒๕๕๓ 4434
16 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๒ 8893
17 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ๒๕๕๒ 9393
18 ภาพวันมาฆบูชาปี ๕๒ 7691
19 ทำบุญส่งท้ายปีเก่ารับขวัญปีใหม่ ๕๒ 3616
20 ภาพวันลอยกระทงประจำปี 2551 17773
21 สถานที่ทำงานภายในกองคลัง 7072
22 พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ปี 2549 6571
23 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี 2550 9866
24 สัมมนาประจำปี 2550 ที่จังหวัดระยอง 5061