วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

แจ้งการเปลี่ยนแปลง

ระบบจ่ายตรงสำหรับบุคลากรตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 ให้ล็อกอินเข้าสู่ระบได้ที่นี่ เข้าสู่ระบบจ่ายตรงใหม่

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
สถานที่ทำงานภายในกองคลัง PDF พิมพ์
วันจันทร์ที่ 03 ธันวาคม 2007 เวลา 23:25 น.

 สถานที่ทำงานภายในกองคลัง

 

 

งานงบประมาณ

 

งานพัสดุ 

 

งานการเงิน 

 

งานบัญชี 

โครงการบัญชี 3 มิติ

รับสมัครนักศึกษาที่ vkb