วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

แจ้งการเปลี่ยนแปลง

ระบบจ่ายตรงสำหรับบุคลากรตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 ให้ล็อกอินเข้าสู่ระบได้ที่นี่ เข้าสู่ระบบจ่ายตรงใหม่

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน PDF พิมพ์
วันอังคารที่ 02 ตุลาคม 2007 เวลา 22:50 น.

แบบฟอร์มสัญญาการยืมเงินที่บุคคลากรมีความประสงค์ที่จะการยืมเงินไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่รับมอบหมายจากทางมหาวิทยาลัย

คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่