ปณิธาน : กองคลังยึดมั่น ซื่อสัตย์ ร่วมมือบริการ สรรค์สร้างพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

แจ้งการเปลี่ยนแปลง

ระบบจ่ายตรงสำหรับบุคลากรตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 ให้ล็อกอินเข้าสู่ระบได้ที่นี่ เข้าสู่ระบบจ่ายตรงใหม่

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
โครงการฝึกอบรม เรื่อง "การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง PDF พิมพ์
วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2017 เวลา 16:28 น.

 

โครงการฝึกอบรม เรื่อง "การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง"
ระหว่างวันที่ 7 - 8 ตุลาคม 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น.
ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

  • บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติจัดโครงการ
  • กำหนดการ การฝึกอบรม
  • เอกสารประกอบการฝึกอบรม
  • รายชื่อผู้เข้าฝึกอบรม
  •  

    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายธนกร เพิ่มพานิช โทร.8054-8055