ปณิธาน : กองคลังยึดมั่น ซื่อสัตย์ ร่วมมือบริการ สรรค์สร้างพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

แจ้งการเปลี่ยนแปลง

ระบบจ่ายตรงสำหรับบุคลากรตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 ให้ล็อกอินเข้าสู่ระบได้ที่นี่ เข้าสู่ระบบจ่ายตรงใหม่

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
ลงทะเบียน โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การใช้งาน การตรวจสอบและการจัดทำงบการเงิน ในระบบบัญชี 3 มิติ” PDF พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฏาคม 2017 เวลา 11:13 น.

 

ลงทะเบียน โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

“การใช้งาน การตรวจสอบและการจัดทำงบการเงินในระบบบัญชี 3 มิติ”

โครงการพิเศษ

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง ITSC6 อาคารเวียงคำ (VKB) ชั้น 2

...เต็มแล้ว... รุ่นที่ 1 ในวันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2560    รายชื่อผู้เข้าอบรม

รุ่นที่ 2 ในวันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2560  รายชื่อผู้เข้าอบรม

*เริ่มตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรมจะเริ่มวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560