ปรัชญา : บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2016 เวลา 17:35 น.

 

คู่มือการการตรวจสอบงบประมาณประจำปี  2560 click

 • ไปที่ระบบบัญชีเจ้าหนี้ ของหน่วยงาน
 • ไปที่เมนู  มุมมอง --> คำขอ
 • เลือกรายงาน ชื่อว่า ru-งบประมาณสรุปการสำรองและใช้จ่าย
 • ระบุดังนี้
  • สมุดบัญชี -->เลือกปุ่ม ค้นหา ตามสมุดบัญชีแหล่งเงินที่ได้รับ...
  • ระหว่างวันที่ --> 01-10-2016
  • ถึงวันที่ --> 31-10-2016
  • หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ --> ...
  • ปีงบประมาณ -->2560
  • แสดงเฉพาะเอกสารที่โพสต์แล้ว --> n

** ถ้ายืนยันงบประมาณส่งที่กองแผนงานแล้ว

ให้เลือกแสดงเฉพาะเอกสารที่โพสต์แล้ว เป็นค่า y