วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายปี2549 PDF พิมพ์
วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2007 เวลา 07:00 น.
รายละเอียดของหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายปี2549 คลิกดูได้ที่นี่