ปรัชญา : บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล

แจ้งการเปลี่ยนแปลง

ระบบจ่ายตรงสำหรับบุคลากรตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 ให้ล็อกอินเข้าสู่ระบได้ที่นี่ เข้าสู่ระบบจ่ายตรงใหม่

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
การบันทึกรายการในกรณีได้รับการยกเว้น PDF พิมพ์
วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2007 เวลา 07:00 น.
แนวทางการบันทึกรายการในระบบ 3 มิติ กรณีได้รับการยกเว้นไม่ต้องบันทึกรายการเข้าระบบจัดซื้ด/จ้างแบบเต็มระบบ คลิกดูได้ที่นี่