วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
ปฏิทินการดำเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมและจำหน่ายพัสดุประจำปี PDF พิมพ์
วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2012 เวลา 17:53 น.