วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
เงินยืมเพื่อออกศูนย์สอบต่างจังหวัด PDF พิมพ์
วันอังคารที่ 05 มิถุนายน 2012 เวลา 15:08 น.

 

การตรวจสอบเอกสารการตั้งหนี้ประจำเดือนสิงหาคม 2553

     ประกาศ...เฉพาะเงินยืมเพื่อออกศูนย์สอบต่างจังหวัด สามารถขอรับสำเนาสัญญายืมเงินได้ที่คุณศศิธร (หน่วยเงินยืม) และเมื่อกลับจากศูนย์สอบแล้ว โปรดคืนเงินสดคงเหลือและใบสำคัญทนตัวเงินในวันเดียวกัน