ปณิธาน : กองคลังยึดมั่น ซื่อสัตย์ ร่วมมือบริการ สรรค์สร้างพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
คำอธิบายหมวดสินทรัพย์และอายุการใช้งาน PDF พิมพ์
วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2007 เวลา 07:00 น.
คำอธิบายหมวดสินทรัพย์และอายุการใช้งานที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนสินทรัพย์เก่าและใหม่ หากมีปัญหาสามารถสอบถามได้ที่เบอร์ 8056-7 คลิกที่นี่