ปรัชญา : บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล

แจ้งการเปลี่ยนแปลง

ระบบจ่ายตรงสำหรับบุคลากรตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 ให้ล็อกอินเข้าสู่ระบได้ที่นี่ เข้าสู่ระบบจ่ายตรงใหม่

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
ภาพกิจกรรมการประชุมถ่ายทอดนโยบายและแผนปฏิบัติราชการฯ กองคลัง วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 PDF พิมพ์
วันศุกร์ที่ 04 พฤษภาคม 2012 เวลา 10:43 น.

 

การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาค 1 ปีการศึกษา 2554

 

   

  • ภาพกิจกรรมการประชุมการถ่ายทอดนโยบายและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2555  การถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนากองคลัง สำนักงานอธิการบดี สามารถชมได้ที่ facebook กองคลัง