ปรัชญา : บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี มหาวิทยาลัยรามคำแหง PDF พิมพ์
วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2011 เวลา 14:24 น.

 

การจ่ายชำระค่าน้ำมัน

     ตามที่คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ร่วมกันดำเนินการร่างแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2554 - 2557) ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงโดย ทปม.พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีมหาวิทยาลัยรามคำแหง และได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา และมีมติอนุมัติร่างแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2554 - 2557) มหาวิทยาลัยรามคำแหงไปแล้วนั้น ... อ่านต่อ

click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์แผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยรามคำแหงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2554-2557) มหาวิทยาลัยรามคำแหง