ปณิธาน : กองคลังยึดมั่น ซื่อสัตย์ ร่วมมือบริการ สรรค์สร้างพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
แบบฟอร์มจ่ายตรงให้บุคลากรและหน่วยงาน PDF พิมพ์
วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2007 เวลา 07:00 น.

แบบฟอร์มแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร(ระบบจ่ายตรงให้บุคลากรและหน่วยงาน) สามารถดาวน์โหลดได้

- แบบแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร(ระบบจ่ายตรง แบบที่ 1) หน่วยงาน

- แบบแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร(ระบบจ่ายตรง แบบที่ 2) บุคลากร

หมายเหตุ

  • บัญชีธนาคารของบุคลากร ไม่จำเป็นต้องเป็นบัญชีเดียวกับการโอนเงินเดือน / ค่าจ้างก็ได้  ถ้าจะให้เกิดความคล่องตัวขอเป็นธนาคารออมสิน  (ไม่ต้องรอเรียกเก็บ)  หรือ ธนาคารทหารไทย (ต้องรอเรียกเก็บ)