วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

แจ้งการเปลี่ยนแปลง

ระบบจ่ายตรงสำหรับบุคลากรตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 ให้ล็อกอินเข้าสู่ระบได้ที่นี่ เข้าสู่ระบบจ่ายตรงใหม่

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
ภาพกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๓ PDF พิมพ์
วันพุธที่ 04 สิงหาคม 2010 เวลา 15:36 น.

ภาพกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๓