วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

แจ้งการเปลี่ยนแปลง

ระบบจ่ายตรงสำหรับบุคลากรตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 ให้ล็อกอินเข้าสู่ระบได้ที่นี่ เข้าสู่ระบบจ่ายตรงใหม่

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
แบบฟอร์มสำรวจสินทรัพย์ ปี 2552 PDF พิมพ์
วันจันทร์ที่ 07 กันยายน 2009 เวลา 14:34 น.

ขอให้ทุกหน่วยงานกรอกข้อมูลที่มีอยู่ลงในแบบฟอร์มสำรวจสินทรัพย์แล้วทำการจัดเก็บข้อมูลใส่แผ่นดิสก์ส่งให้โครงการ 3 มิติ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2552 นี้ หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ คุณจิราภรณ์ และคุณชนิดา โทร. 8056 -7 คลิกดาว์นโหลดแบบฟอร์ม