ปรัชญา : บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล

แจ้งการเปลี่ยนแปลง

ระบบจ่ายตรงสำหรับบุคลากรตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 ให้ล็อกอินเข้าสู่ระบได้ที่นี่ เข้าสู่ระบบจ่ายตรงใหม่

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
ตรวจสอบใบสำคัญ เดือนเมษายน PDF พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2009 เวลา 14:51 น.

คณะ/สำนัก กรุณาตรวจสอบใบสำคัญรับเงินเดือน เมษายน 2552 และจัดส่งใบสำคัญรับเงินคืนกองคลัง ด่วน!