วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
แบบขออนุมัติเบิกเงินผู้ว่างงาน PDF พิมพ์
วันอังคารที่ 05 พฤษภาคม 2009 เวลา 22:08 น.


ขออนุมัติเบิกเงินโครงการเพิ่มพูนศักยภาพผู้ว่างงานเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน

คลิกดาวน์โหลดที่นี่