วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

แจ้งการเปลี่ยนแปลง

ระบบจ่ายตรงสำหรับบุคลากรตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 ให้ล็อกอินเข้าสู่ระบได้ที่นี่ เข้าสู่ระบบจ่ายตรงใหม่

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
ทำบุญส่งท้ายปีเก่ารับขวัญปีใหม่ ๕๒ PDF พิมพ์
วันอังคารที่ 03 กุมภาพันธ์ 2009 เวลา 21:23 น.

ภาพกิจกรรม งานทำบุญส่งท้ายปีเก่ารับขวัญปีใหม่ ๒๕๕๒