วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง
ทำบุญส่งท้ายปีเก่ารับขวัญปีใหม่ ๕๒ PDF พิมพ์
วันอังคารที่ 03 กุมภาพันธ์ 2009 เวลา 21:23 น.

ภาพกิจกรรม งานทำบุญส่งท้ายปีเก่ารับขวัญปีใหม่ ๒๕๕๒