วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
เปลี่ยนแปลงวันฝึกอบรม PDF พิมพ์
วันจันทร์ที่ 08 ธันวาคม 2008 เวลา 19:23 น.

 ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานและการจัดทำรายงานทางการเงินด้วยโปรแกรมบัญชี accellent" สำหรับโครงการศึกษาภาคพิเศษ (โครงการพิเศษ) ประจำปี 2552 ณ ห้อง itsc 6 อาคารเวีงคำ ชั้น 2 กองคลังขอแจ้งเปลี่ยนวันและเวลาฝึกอบรมดังนี้

คลิกดูรายละเอียดที่นี่