ปรัชญา : บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล

แจ้งการเปลี่ยนแปลง

ระบบจ่ายตรงสำหรับบุคลากรตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 ให้ล็อกอินเข้าสู่ระบได้ที่นี่ เข้าสู่ระบบจ่ายตรงใหม่

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
ปิดระบบ 25 พ.ย. 51 เวลา 17.00 น. PDF พิมพ์
วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2008 เวลา 21:21 น.

image   ในวันที่ 25 พ.ย. 51 เวลา 17.00 น. โครงการจะทำการปิดระบบบัญชี 3 มิติ เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการ แล้วจะเปิดให้บริการได้ ในวันที่ 26 พ.ย. 51 เวลา 9.00 น. จึงขออภัยมา ณ.ที่นี้ด้วยคะ