วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

แจ้งการเปลี่ยนแปลง

ระบบจ่ายตรงสำหรับบุคลากรตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 ให้ล็อกอินเข้าสู่ระบได้ที่นี่ เข้าสู่ระบบจ่ายตรงใหม่

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
แนวปฏิบัติกันเงิน/ขยายเงินกันปี52 PDF พิมพ์
วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2008 เวลา 23:58 น.

image ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้บันทึกการกันเงิน/ขยายเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณ 2552 เข้าสู่ระบบบัญชี 3 มิติเพื่อให้สามารถบริหารจัดการ การกันเงิน/ขยายเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีได้อย่างเป็นระบบนั้น กองคลังจึงขอกำหนดแนวปฏิบัติและวิธีการในการดำเนินการเกี่ยวกับเงินกัน/ขยายเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีที่ได้บันทึกไว้ในระบบบัญชี 3 มิติ

ดูรายละเอียดที่นี่