ปรัชญา : บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล

แจ้งการเปลี่ยนแปลง

ระบบจ่ายตรงสำหรับบุคลากรตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 ให้ล็อกอินเข้าสู่ระบได้ที่นี่ เข้าสู่ระบบจ่ายตรงใหม่

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
ตรวจสอบใบตั้งหนี้ที่ค้างในระบบ PDF พิมพ์
วันอังคารที่ 07 ตุลาคม 2008 เวลา 17:11 น.

image ขอส่งเอกสารเบิกจ่ายเพื่อแก้ไข และ ตรวจสอบใบตั้งหนี้ที่ค้างในระบบ

คลิกดูรายละเอียดที่นี่