วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
ขอให้ยืนยันยอดสำรองจ่าย PDF พิมพ์
วันอังคารที่ 07 ตุลาคม 2008 เวลา 16:46 น.

image ขอให้ยืนยันยอกสำรองจ่ายของหน่วยงานภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2551

คลิกดูรายละเอียดที่นี่