วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
เข้าเวป Google ไม่ได้ คลิกที่นี่ PDF พิมพ์
วันพุธที่ 24 กันยายน 2008 เวลา 17:09 น.
 google