วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
แนวปฏิบัติจัดซื้อ-จ้างโดยวิธียกเว้น PDF พิมพ์
วันพุธที่ 24 กันยายน 2008 เวลา 17:01 น.

image แนวปฏิบัติจัดซื้อ - จ้างโดยวิธียกเว้นหรือผ่อนผันไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ

ดูรายละเอียดที่นี่