วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

แจ้งการเปลี่ยนแปลง

ระบบจ่ายตรงสำหรับบุคลากรตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 ให้ล็อกอินเข้าสู่ระบได้ที่นี่ เข้าสู่ระบบจ่ายตรงใหม่

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
แนวทางตรวจสอบพัสดุประจำปี PDF พิมพ์
วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2010 เวลา 00:00 น.

 
image ตามที่งานพัสดุได้จัดทำ แนวทางปฏิบัติการตรวจสอบประจำปี และแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปฏิบัติตามเพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันนั้น ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดแนวทางปฏิบัติ การตรวจสอบพัสดุประจำปี พร้อมตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้ง,ตัวอย่างรายงานผลการตรวจสอบและเอกสารประกอบรายงานหมายเลข 1-6

ดาวน์โหลดคลิกที่นี่