วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม PDF พิมพ์
วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2008 เวลา 18:29 น.

image ประกาศรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมในวันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2551  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ itsc6 อาคารเวียงคำชั้น2 ดังนี้