วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

แจ้งการเปลี่ยนแปลง

ระบบจ่ายตรงสำหรับบุคลากรตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 ให้ล็อกอินเข้าสู่ระบได้ที่นี่ เข้าสู่ระบบจ่ายตรงใหม่

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
แบบฟอร์มส่งค่าตอบแทนรายเดือน PDF พิมพ์
วันอังคารที่ 15 กรกฏาคม 2008 เวลา 19:01 น.

image ท่านสามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มการส่งค่าตอบแทนรายเดือนโครงการพิเศษ ได้ที่นี่