ปณิธาน : กองคลังยึดมั่น ซื่อสัตย์ ร่วมมือบริการ สรรค์สร้างพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
สรุปการขึ้นทะเบียบสินทรัพย์ PDF พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2008 เวลา 18:29 น.

image เนื่องจากทางโครงการ 3 มิติ ได้เปิดให้หน่วยงานต่างๆ มาบันทึกการขึ้นทะเบียนสินทรัพย์เข้าสู่ระบบ 3 มิติในรอบปีที่ผ่านมาได้พบปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้การขึ้นทะเบียนสินทรัพย์เข้าสู่ระบบ 3 มิติ ไม่เป็นปัจจุบันจึงขอเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาดังนี้

คลิกดูรายละเอียดที่นี่