วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
ค่าธรรมเนียมและภาษีรถยนต์ PDF พิมพ์
วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2008 เวลา 07:00 น.

image แจ้งผลการพิจารณาหารือกรมการขนส่งทางบกเกี่ยวกับการเก็บค่าธรรมเนียมและภาษีประจำปีรถยนต์

ดูรายละเอียดที่นี่