วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
แจ้งปิดระบบ 12 มิถุนายน 2551 PDF พิมพ์
วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2008 เวลา 18:53 น.

ในวันที่ 12 มิถุนายน 2551 เวลา 16.30 น. ทางเราจึงขอปิดระบบบัญชี 3 มิติ ฯ เพื่อทำการปรับปรุงระบบ ขออภัยมา ณ.ที่นี้ด้วย.