ปณิธาน : กองคลังยึดมั่น ซื่อสัตย์ ร่วมมือบริการ สรรค์สร้างพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
สืบค้นเปรียบเทียบราคาการสั่งซื้อ PDF พิมพ์
วันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม 2008 เวลา 20:58 น.

image ท่านสามารถสืบค้นรายการเปรียบเทียบราคาการสั่งซื้อของหน่วยงาน เพื่อสอบราคาก่อนสั่งซื้อสินค้าและบริการ และยังสามารถสืบค้นรหัส gpsc จากรายการการสั่งซื้อที่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเคยทำการสั่งซื้อ ได้ที่เมนู เปรียบเทียบราคาการสั่งซื้อ ที่อยู่ทางด้านซ้ายมือ