วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
ปิดระบบวันที่ 21 พ.ค. เวลา 13.00 PDF พิมพ์
วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม 2008 เวลา 19:08 น.

ในวันที่ 21 พ.ค. 51 เวลา 13.00 น. โครงการจะทำการปิดระบบบัญชี 3 มิติ เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการ แล้วจะเปิดให้บริการได้ ในวันที่ 22 พ.ค. 51 เวลา 9.00 น. จึงขออภัยมา ณ.ที่นี้ด้วยคะ